İş İlanları Güncel SonDakika

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Sözleşmeli Destek Personeli (ŞOFÖR) Alımı

2021 yılında Gelir idaresi bakanlığı sözleşmeli destek personeli şoför alımı yapacağını duyurdu peki ? Başvuru şartları, Kimler başvuru yapabilir ve başvuru tarihi ne zaman ? Detaylar haberimiz de son kamu haber..

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Sözleşmeli Destek Personeli (ŞOFÖR) Alımı

2021 yılında Gelir idaresi bakanlığı sözleşmeli destek personeli şoför alımı yapacağını duyurdu peki ? Başvuru şartları, Kimler başvuru yapabilir ve başvuru tarihi ne zaman ? Detaylar haberimiz de son kamu haber

I – SINAV BELGELERİ İSE
BaĢkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “sözleşmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda
toplam 280 (iki yüz seksen) sözlesmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri
dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan aliliş olan adaydan baĢlamak üzere 2 (iki)
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II – SINAV TARİHi VE YERi
– Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede
sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce
Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

 

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Şartları taşımak,
– 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön
Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU
– Başvurular, 15 ġubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 ġubat 2021 Çarşamba günü
saat 17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne
kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları
suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilikin açıklamalar internet. Sitesinde yer almaktadır.

Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en oluşabilecek (5) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlgili detaylar için aşağıdaki linke tıkla

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU DETAYLAR İÇİN TIKLAYABİLİRSİN

 

 

 

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL