GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 87 SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALIMI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  87 SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALIMI
Yayınlama: 10.03.2021
34
A+
A-

2021 yılın’da GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
87 SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALIMI duyurusu yaptı. Kimler başvuru yapabilir , başvuru tarihi detayları haberimiz de…
Gelir idaresi başkanlığının yaptığı açıklamada “Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  ilişkin
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen
yedi)  sözleşmeli personel alınacaktır. ” belirtti

Adalet Bakanlığı İşkur ‘dan 1500 Sürekli İşçi Alımı Başladı


KADRO SAYISI

BAŞVURU TARİHİ 
Sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede
sınava gireceklerine iliilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce
BaĢkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
 
SINAV BAġVURUSU
– BaĢvurular; 8 Mart 2021 Pazartesi günü baĢlayıp, 17 Mart 2021 ÇarĢamba günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, adayların

http://sinav.gib.gov.tr

 
adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları
suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet
sitesinde yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER GİRİŞ SINAVI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.