Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 Memur ve Personel Alımı Yapacak 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 Memur ve Personel Alımı Yapacak 2022
Yayınlama: 16.09.2022
Düzenleme: 16.09.2022 16:59
3.986
A+
A-

Gençlik ve Spor Bakanlığı yapılan açıklamada birimlerine kazandırılmak üzere 4 bin 147 personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

2022 Yılı GSB Kamu Personeli Alımı Kontenjan Dağılımı 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı personel alımı açıklamasında kontenjan dağılımını bildirdi. Buna göre,

  • 300 Büro personeli,
  • 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 2 Bin 981 Destek personeli,

olmak üzre toplamda 4 bin 147 Kamu Personeli alımı gerçekleştirilecektir.

 

 

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

GSB memur personel alımları Türkiye Geneli farklı şehirlerde gerçekleştirilecektir. Aşağıdan kontenjan dağılmna ulaşabilirsiniz.

 BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3)  Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4)  Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5)  Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6)  Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7)  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8)  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
9)  Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a)  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
b)  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d)  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
e)  Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)
f)   Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1)  Adaylar başvurularını, 10 Eylül 2022 (10.00) – 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2)  Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3)  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4)  Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
5)  Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6)  Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve en fazla 2 (iki) il için başvuru yapabilecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1)  Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2)  Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3)  Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
4)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a)  Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu),

 

 

BAŞVURU KILAVUZU BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.