Hacettepe Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Hacettepe Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak
Yayınlama: 04.05.2021
44
A+
A-

Hacettepe Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak, 
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Mezuniyete Göre Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 
 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli   personel   çalıştırılmasına   ilişkin   olarak   28   Haziran   2007   tarihli   Resmi Gazete’de  26566  Sayı  ile  yayımlanan  esasların  Ek  2.  Maddesi  (b)  bendinde  belirtilen  yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
KOD
NO
UNVANIKADRO SAYISIKPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire54KPPSSP3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Diyetisyen2KPPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının
4 yıllık lisans programından mezun olmak.
3Fizyoterapist1KPPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
4Sosyal Çalışmacı1KPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık lisans mezunu
olmak
5Sağlık
Teknikeri
3KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz 2 yıllık
ön lisans mezunu olmak.
6Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak.
7Sağlık Teknikeri2KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
8Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2)  Taksirli  suçlar  hariç  olmak  üzere;  affa  veya  zaman  aşımına  uğramış  yahut  para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
(5)  657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8)  Başvuru  yapacak  adayların  son  1  yıldır  (istifa  tarihinden  itibaren)  herhangi  bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm  adaylar  Hastanelerimizin  laboratuvarlar  dışında  da  farklı   ünite  ile  birimlerinde  sağlık teknikeri     görev     unvanıyla     oryantasyon     ve     hizmet     içi     eğitimlerine     uygun     olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
BAŞVURU    YERİ,    ŞEKLİ,    ZAMANI    ve    YERLEŞTİRME    SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için  2020  yılı  KPSSP93  ,  lise  veya  dengi  mezunları  için  2020  KPSSP94  puan  türüne  bakılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini  ilgili  unvanda  varsa  talep  edilen  sertifika,  çalışma  belgesi,  vb.  ile  birlikte  gazetedeki  ilan tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/  adresinden  internet  ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3)  Başvuru  tarihini  geciktiren  veya  nitelikleri  uygun  olmayan  adayların  müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili  bilgilerin  http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/  adresinden  takip  edilmesi  gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.