Harran Üniversitesi; Psikolog, Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Harran Üniversitesi; Psikolog, Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni 60 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 22.06.2021
206
A+
A-

Harran Üniversitesi; Psikolog, Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada bağlı birimlerine 60 sözleşmeli personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Harran Üniversitesi Rektörlüğü;
Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Nitelik
Kodu
UnvanıÖğrenimKPSS Puan
Türü
Kadro
Sayısı
Aranan Nitelikler
HM 01HemşireLisansKPSS (P3)25Yükseköğretim Kurumlarının HemşirelikBölümü Lisans mezunu olmak.
HM 02HemşireLisansKPSS (P3)5Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 03HemşireLisansKPSS (P3)5Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 04HemşireLiseKPSS (P94)5Sağlık Meslek Liselerinin HemşirelikBölümünden mezun olmak.
HM 05HemşireLiseKPSS (P94)5Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
HM 06HemşireLiseKPSS (P94)5Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
PS 01PsikologLisansKPPS (P3)1Yükseköğretim Kurumlarının PsikolojiBölümü mezunu olmak.
FT 01FizyoterapistLisansKPPS (P3)1Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
EB 01EbeLisansKPSS (P3)3Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü mezunu olmak.
LBR 01LaborantÖn lisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden mezun olmak.
RT 01Röntgen TeknisyeniÖn lisansKPSS (P93)2Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanede Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
RT 02Röntgen TeknisyeniÖn lisansKPSS (P93)1Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Girişimsel Radyoloji Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)
DSP 01Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)LiseKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin acil servislerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

 GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
 BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İSTENEN BELGELER:
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı.
8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenler olması durumunda bunların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT:
1) Yukarıda istenen belgelerin sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa
İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 17 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2021
  •  İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde.
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.