İş İlanları Eğitim

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN DERECE ADET NİTELİKLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, adli diş hekimliği alanında çalışmış olmak.
ORTODONTİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, fonksiyonel ortodontik tedavi alanında çalışmış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, oral implantoloji alanında çalışmış olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tüzüğüne göre Protetik DişTedavisi alanında uzman olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOÇENT 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almışolup, kapsayıcı eğitim konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış olup, üst bilişsel yeterlilikler ve program geliştirme konusunda çalışmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olup, matematiksel beceriler konusunda çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, antik dönem mimarlığı üzerine çalışmaları olmak.
KİMYA ORGANİK KİMYA DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, biyobozunur polimerler konusunda çalışmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK HALK BİLİMİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, âşıklık geleneği
üzerine çalışmış olmak.
TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARİHİ
DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, oryantalizm
konusunda çalışmış olmak.
YAKINÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, Rumeli Tarihi üzerine çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI PROFESÖR 1 1 Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanında doçent unvanı almışolup, kalkınma iktisadı konusunda çalışmış olmak.
MALİYE MALİ İKTİSAT PROFESÖR 1 1 Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanında doçent unvanı almışolup, enerji ekonomisi konusunda çalışmış olmak.
İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1 Pazarlama alanında doçentlik unvanı almış olup, girişimci pazarlama konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT 1 1 Pazarlama alanında doçentlik unvanı almış olup, marka
yönetimi konusunda çalışmış olmak.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇENT 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olup,
liderlik ve girişimcilik konusunda çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ DOÇENT 1 1 Tıp doktoralı olup, Temel Tıp Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 1 Dâhili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olup, yaşlılık üzerine çalışmış olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, kifoplasti konusunda çalışmış olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, pediatrik gastroenterolojik cerrahi konusunda çalışmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, tıbbi retina ve vitreoretinal cerrahi konusunda çalışmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 1 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak
KULAK-BURUN, BOĞAZHASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Odyoloji bilim dalında doçent unvanı almış olup, koklear implant konusunda çalışmış olmak.
DÂHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, COVID-19 konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, HIV tedavisi konusunda çalışmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda uluslararası klinik
araştırma ve geliştirme deneyimi olmak.
KARDİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Akut miyokard infarktüsü ve akut pulmoner emboli konusunda çalışmış olmak.
TIBBİ GENETİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Tıp fakültesi mezunu olup, Tıbbi Genetik uzmanı olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, farmakokinetik konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmışolup, süs bitkileri konusunda çalışmış olmak.
BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ DOÇENT 1 1 Bitki zararlısı böcek ve akarlar konusunda çalışmış olmak.
FİTOPATOLOJİ DOÇENT 1 1 Bitki patojeni funguslar konusunda çalışmış olmak.
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIM MAKİNE SİSTEMLERİ PROFESÖR 1 1 Hassas tarım teknolojileri konusunda çalışmış olmak.
DOÇENT 1 1 Tarım makineleri ve teknolojileri alanında çalışmış olmak.
TARIM EKONOMİSİ TARIM POLİTİKASI DOÇENT 1 1 Tarımsal ekonomi ve tarım politikaları alanında çalışmış olmak.
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİBESLEME BİTKİ BESLEME PROFESÖR 1 1 Bitki beslenme fizyolojisi ve ağır metaller konusunda çalışmış olmak.
ZOOTEKNİ HAYVAN YETİŞTİRME DOÇENT 1 1 Kanatlı hayvanların beslenmesi konusunda çalışmış olmak.

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere
gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans,
yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD, Flash Bellek (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların ( Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları (e-Devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)
-Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
-Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.(e-Devletten alınabilir.)
-Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
-Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

İLAN OLUNUR.

Rektörlük (Santral) : 0 326 221 33 17-18
Diş Hekimliği Fakültesi : 0 326 245 60 60
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi : 0 326 245 51 14
Ziraat Fakültesi : 0 326 245 58 33

 

Başvuru Tarihi : 31.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 14.06.2021

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL