Hitit Üniversitesi lise mezunu kpss en az 55 puanla temizlik ve güvenlik personeli alacak

Hitit Üniversitesi lise mezunu kpss en az 55 puanla temizlik ve güvenlik personeli alacak
Yayınlama: 22.01.2022
31
A+
A-

Hitit Üniversitesi lise mezunu kpss en az 55 puanla temizlik ve güvenlik personeli alacak

Hitit Üniversitesi yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak.
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 nci maddesinin (b) fıkrasına
eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum
ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
9-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.
10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”
gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre
sözleşme imzalanacaktır.
11- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo
ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
 
İlanın tam metni detayları için tıklayınız: Hitit Üni İlan Metni
 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını 06.01.2022-20.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak
yapacaklardır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen
belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında
yasal işlem başlatılacaktır.
6- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme
yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman
başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Üniversitemiz resmi internet sayfasında (https://hitit.edu.tr ve
https://personel.hitit.edu.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu
üzerinden ulaşabilecektir.
2- Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde
başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
3- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon
için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup,
Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır
 
 
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.