HSK en az lise mezunu bilgisiyar bilen memur alımı yapacağını duyurdu

HSK en az lise mezunu bilgisiyar bilen memur alımı yapacağını duyurdu
Yayınlama: 23.06.2020
40
A+
A-

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan duyuruda  en az lise mezunları arasından veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı olacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru detayları haberimizde.
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan duyuruda;
Kadro Derecesi : Dokuzuncu dereceli 7 kadro, Sekizinci dereceli 3 kadro
Kadro Unvanı : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kadro Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
KPSS Puan Türü : Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94
 
Memur Alımında Kadro Sayısı : 10
 
 BAŞVURU ŞARTLARI
– Türk vatandaşı olmak,
– Son başvuru günü olan 17/07/2020 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
– Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 
BAŞVURU TARİHİ 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kamu personeli alımına başvurular 13 Temmuz 2020 günü başlayacak. Adaylar , aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu şahsen yapılacaktır.
– İş talep formu
– Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)
– KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.
 
BAŞVURU TARİHLERİ   13 – 17/07/2020 OLACAK
 
 

Diğer ilanlar ;

KPSS 2020 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN ?

Selçuk Üniversitesi’ne 27 Güvenlik Personel Alımı Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Memur Alımı Yapılacak

 
 
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.