Eğitim Genel İş İlanları

Iğdır Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son..

Iğdır Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

S.N Unvan D Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı/Prog. Açıklama
1 Profesör 1 Fen Edebiyat
Fakültesi
Tarih Cumhuriyet Tarihi Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
alanında doçentlik unvanını almış olmak.
2 Profesör 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.
3 Profesör 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Bölümü
Arap Dili ve Belagatı İlgili alanda çalışmış olmak.
4 Profesör 1 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
Toprak Toprak fiziği alanında çalışmış olmak.
5 Doçent 3 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Matematik alanında doçentliğini almış olup, Geometri alanında çalışmış olmak.
6 Doçent 3 Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik Topoloji Matematik alanında doçentliğini almış olup, Topoloji
alanında çalışmış olmak.
7 Doçent 3 Fen Edebiyat
Fakültesi
Tarih Cumhuriyet Tarihi Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında
doçentliğini almış olmak.
8 Doçent 1 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi alanında doçentliğini almış olmak.
9 Dr. Öğr. Üyesi 3 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Spor Bilimleri alanında doktorasını yapmış olup, sporda yetenek seçimi üzerine çalışmış olmak.
10 Dr. Öğr. Üyesi 3 Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Rekreasyon Spor Bilimleri lisans mezunu olup Spor Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.
11 Dr. Öğr. Üyesi 4 Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Rekreasyon Spor yönetimi ve Rekreasyon alanında doktora
yapmış olmak veya Maddi kültürel miraslar ve kültür turizmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
12 Dr. Öğr.
Üyesi
1 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olup,
Hemşirelikte yönetim alanında çalışmış olmak.
13 Dr. Öğr. Üyesi 2 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olup, Türk İslam Edebiyatı alanında çalışmış olmak.
14 Dr. Öğr. Üyesi 3 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.
Turist rehberliği ve otel işletmelerine yönelik çalışmış olmak.
15 Dr. Öğr. Üyesi 3 Uygulamalı Bilimler Yük.
Oku.
Gümrük İşletme Gümrük İşletme İşletme alanında doktora yapmış olup, üretim yönetimi ve pazarlama alanında çalışmış olmak.
16 Dr. Öğr. Üyesi 3 Uygulamalı Bilimler Yük.
Oku.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Reklamcılık alanında doktora yapmış olmak.
17 Dr. Öğr. Üyesi 2 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yük.okulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Fizik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Nükleer Fizik alanında çalışmış olmak.
18 Dr. Öğr. Üyesi 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
19 Dr. Öğr. Üyesi 1 Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
20 Dr. Öğr. Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Pedodonti anabilim dalında doktora yapmış olmak veya Pedodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
21 Dr. Öğr. Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalında doktora
yapmış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak
22 Dr. Öğr. Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.
23 Dr. Öğr.
Üyesi
3 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Endodonti anabilim dalında doktora yapmış olmak
veya Endodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
24 Dr. Öğr. Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi anabilim dalında doktora yapmış olmak veya Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır.  Başvuracak  adayların  Üniversitemiz  Senatosunca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler)  adresindeki  “Iğdır  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesinde’’  belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili  bölümlerinden  mezun  olmaları  (Yurt  dışından  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  olması  şarttır.)  657  sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  bu  kadrolara  başvuracak  adaylar  Öğretim  Üyesi  Başvuru  dilekçelerinde,  başvurdukları  anabilim  dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  bu  kadrolara  başvuracak  adaylar,  dilekçelerine  başvurdukları  birimi,  anabilim  dalını  ve  ilan  açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  Akademik  Etkinlik  Değerlendirme  tablosu  (EK-1)  ve  yayın  listesi  ile  birlikte  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK- 1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular  06/09/2021  –  20/09/2021  Tarihleri  içerisinde  yapılacaktır.  Posta  ile  yapılan  başvurularda  postada  meydana  gelecek  gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 06.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL