İstanbul Kalkınma Ajansından: Personel Alım Duyurusu

İstanbul Kalkınma Ajansından: Personel Alım Duyurusu
Yayınlama: 25.12.2020
14
A+
A-

İstanbul kalkınma ajansı 14 personel alacak alim ilgili merak edinilen detayları sonkamuhaber haberimizde
 
 
 
 
İstanbul  Kalkınma  Ajansı’na  “4  sayılı  Bakanlıklara  Bağlı,  İlgili,  İlişkili  Kurum  ve Kuruluşlar    ile    Diğer    Kurum    ve    Kuruluşların    Teşkilatı    Hakkında    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  200  üncü  maddesi”  ve  “Kalkınma  Ajansları  Personel  Yönetmeliği”  hükümleri uyarınca; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine  hizmet  etmek  isteyen,  dinamik  çalışabilen,  yaratıcı  ve  analitik  düşünebilen,  takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (Bir) “İç Denetçi”, 1 (Bir) “Hukuk Müşaviri” 9 (dokuz) “Uzman” ve 3 (üç) “Destek Personeli” alımı yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi 15.12.2020 Saat 08.00
Başvuru Bitiş Tarihi 29.12.2020 Saat 23.59
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr (Online başvuru)
Yarışma Sınavına (Mülakat) Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı 07.01.2021
Yarışma Sınavı (Mülakat) Tarihi Tarihler ayrıca duyurulacaktır.
Yarışma Sınavı (Mülakat) Yeri İstanbul Kalkınma Ajansı – Asmalımescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu
34430 İstanbul

2. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar
2.1. Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Affa  uğramış  olsalar  bile  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî  ihale  ve  alım  satımlara  fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma  suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f)  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmişse  muvazzaf  askerlik  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2.2. İç Denetçi Adayları İçin Özel Şartlar
a)  Üniversitelerin  hukuk,  iktisat,  maliye,  işletme,  kamu  yönetimi,  uluslararası  ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama  ile  mühendislik  dallarından  veya  bunlara  denkliği  YÖK  tarafından  kabul  edilen  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı  (YDS  veya  e-YDS)  İngilizce  dilinden  60  puan  düzeyini  veya  dil  yeterliği  bakımından bunlara  denkliği  YÖK  tarafından  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  başka  bir sınavdan  en  az  60  puan  düzeyinin  eşdeğerini  sağlayan  belgeye  başvuru  tarihi  itibarıyla  sahip olmak

Bölüm İstihdam Edilecek Uzman Sayısı
Endüstri Mühendisliği 2
İşletme 2
Sosyoloji veya Şehir ve Bölge Planlama 1
İktisat 1
Makine Mühendisliği 1
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1

a) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Uzman Personel Adayları
Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  veya  2020  yıllarında  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Bölüm KPSS Puan Türü
İşletme KPSSP24 veya KPSSP25
İktisat KPSSP14 veya KPSSP15
Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KPSSP29 veya KPSSP30
Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler KPSSP34 veya KPSSP35
Sosyoloji; Şehir ve Bölge Planlama; Makine, Bilgisayar, Endüstri, Elektrik-Elektronik ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği KPSSP1, KPSSP2 veya KPSS3

2.3.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları Başvuru  tarihi  itibarıyla  50  (elli)  yaşını  doldurmamış  olmak  şartıyla,  kamu  veya  özel sektörde  Kalkınma  Ajansları  Personel  Yönetmeliğinin  10  uncu  Maddesinin  beşinci  fıkrasında sayılan  ve  aşağıda  listelenen  konularda  belgelendirilebilecek  şekilde  en  az  5  (beş)  yıl  fiilen
başarılı olarak çalışmış olmak
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şehircilik ve çevre,
f) Araştırma-geliştirme,
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman,
h) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslararası ticaret.
2.3.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri
Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir.

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ
Sosyoloji  Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Bölge ve kent ölçeğinde makro araştırmalarda yer almış
olmak,
 Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, saha araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında
değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe
sahibi olmak,
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Şehir ve Bölge Planlama  İstanbul Bölgesinin gelişme dinamikleri, mevcut durumu, plan ve projeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
 Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planlarının
hazırlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
 Katılımcı planlama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İşletme  Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında
bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
 Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve
bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 Örgüt kuramları, yönetim süreçleri, yerel yönetimler
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İktisat  Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında
bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Endüstri, Makine, Bilgisayar, Elektrik- Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Fizibilite çalışmaları, Proje Hazırlama, Proje Döngüsü
Yönetimi Raporlama, Kayıt Tutma, bilgi sistemlerinin kullanılması konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi (şartname, ihale, sözleşme süreçleri) ve hakediş kontrolü-ödeme konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,
 Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji uygulamaları konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,
 Temel düzeyde maliyet analizi, fiyat-kalite karşılaştırması yapabilecek finansal bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2.4. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Özel Şartlar
2.4.1. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Asgari Şartlar
a)  Üniversitelerin  Hukuk  fakültelerinden  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  lisans  düzeyinde mezun olmak,
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP4 puan türünde en az 80 puan almış olmak.
2.4.2. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Uzmanlık alanı ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir.

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ
Hukuk  Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İcra takibi yapmış olmak,
 Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak,
 Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 Birden fazla yabancı dil bilmek,
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2.5. Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı, Bilgi İşlem Personeli ve İdari ve Mali İşler Sorumlusu) 3 Destek Personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.
2.5.1. Destek Personeli Adayları İçin Asgari Şartlar
a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2.5.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları
Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  veya  2020  yıllarında  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2.5.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Destek Personeli Adayları Başvuru   tarihi   itibarıyla   50   (elli)   yaşını   doldurmamış   olmak   şartıyla,   başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış olmak.
2.5.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri Yönetici asistanı için tercih nedenleri
Aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak  ya  da  bu  konularda  kendini geliştirmeye istekli olmak,
a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,
b) Türkçe dil bilgisine sahip olma,
c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma,
d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma,
e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma,
f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,
g) Yabancı dil bilme
Bilgi işlem sorumlusu için tercih nedenleri
a) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ya da ilgili diğer dallarından veya bunlara    denkliği    Yükseköğretim    Kurulu    (YÖK)    tarafından    kabul    edilen    yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
Aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak  ya  da  bu  konularda  kendini geliştirmeye istekli olmak,
b) Microsoft Windows Sunucu / İstemci, Linux (Pardus, Ubuntu, CentOS) sistemlerinde kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme,
c)   MCSA:   Windows   Server   2012   MCSE:   Server   Infrastructure   MCSE:   Desktop Infrastructure Sertifikalarına sahip olmak,
d) Microsoft Exchange Server yapılandırmaları,
e) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,
f) LAN / WAN / WLAN sistemlerini yönetme
g) Firewall, Router & Switch yönetimi
h) Ağ yapısında çalışan Copy Center, Allinone Printer, Özel Belge tarama cihazları vb. bilgi işlem çevre birimleri cihazlarının bakım ve yönetimi
i)  IP,  Analog,  Analog  HD  güvenlik  kamera  ve  kayıt  cihazları  (NVR  &  DVR)  kurulum işletim ve bakımlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Uzaktan çalışma video konferans ve telekonferans sistemleri, ses sistemleri yönetimi
k) Antivirüs ve anti-spam sistemlerinin yönetimi
l) Sunucu yönetimi
m) Sanal santral yönetimi
n) Ajansta kullanılan donanımların sorunlarını giderme
o) Kolay iletişim kurabilme
p) Yabancı dil bilme
İdari ve Mali İşler Sorumlusu için tercih nedenleri
a)   Üniversitelerin   İşletme,   Maliye   ve   İktisat   bölümlerinden   veya   bunlara   denkliği Yükseköğretim    Kurulu    (YÖK)    tarafından    kabul    edilen    yurtdışındaki    yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Satın alma, mutemetlik ve ön muhasebe
c) Toplantı, çalıştay vb. etkinliklerin organizasyonu,
d) Proje ödeme evrakları inceleme
e) Kolay iletişim kurabilme
f) Protokol ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,
g) Yabancı dil bilme
3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri
Başvurular, 15.12.2020 tarihi saat 08.00’dan başlayarak 29.12.2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

No Belge Uzman Personel ve Hukuk Müşaviri Destek Personeli İç Denetçi
1 Başvuru Formu Z Z Z
2 Fotoğraflı Özgeçmiş Z Z Z
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi (Başvuru sisteminden doğrulanabilir) Z Z Z
4 KPSS sonuç belgesi (Başvuru sisteminden doğrulanabilir) (KPSS Puanı ile Başvuru Yapılıyorsa) Z Z GD
5 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu
kurumundan alınacak hizmet belgesi*
Z Z Z
6 İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış SGK dökümü (e-
devlet) ile uyumlu yazı*
Z Z Z
7 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi (elektronik olarak
doğrulanabilir nitelikte)
Z GD Z
8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi (e-Devlet), Z Z Z
9 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge (e-Devlet) Z Z Z
10 Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler Z Z Z

Z: Zorunlu      T: Tercihe bağlı      GD: Gerekli Değil
* Bu belgeler iş tecrübesi ile başvuran adaylar için zorunludur. KPSS puanı ile başvuran adaylar için tercihe bağlıdır.
Başvuruya  eklenen  bilgi  ve  belgelerin  doğru  ve  gerçeğinin  aynısı  olduğunu,  başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı
Ajansa   yapılan   başvurular,   iç   denetçi,   hukuk   müşaviri,   uzman   personel   ve   destek personeli  adayları  için  Kalkınma  Ajansı  Personel  Yönetmeliği  ekinde  yer  alan  ve  aşağıda gösterilen  değerlendirme  kriterleri  doğrultusunda  Genel  Sekreterlikçe  değerlendirildikten  sonra adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler   belirlenir   ve   Ajansın   ilan   panosunda   ve   internet   sitesinde   ilan   edilir. Değerlendirme  sonucu  puanı  son  sıradaki  aday  ile  eşit  olan  adaylar  da  yarışma  sınavına  davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav  başvurularına  ilişkin  olarak  yapılan  itirazlar,  yarışma  sınavına  katılmaya  hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

Uzman Personel, Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin) 40
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelendirmek Kaydıyla)*
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için  sınav  ilanında  belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)
**  İkinci  yabancı  dile  ilişkin  sınav  ilanında  belirtilen  asgari  YDS  veya  eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Destek Personeli için Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin) 80
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelendirmek Kaydıyla)*
Yüksek Lisans 10
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için  sınav  ilanında  belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)
** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
5. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi
Yarışma sınavı İstanbul Kalkınma Ajansı – Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, Odakule  Kat:  6-7-8  Beyoğlu  34430  İstanbul  adresinde  yapılacaktır.  Sınav  tarihleri  yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.
Yarışma  sınavına  girmeye  hak  kazanan  adaylar  mülakat  tarihinde  yanlarında  fotoğraflı kimlik belgesi hazır bulundurmaları gerekmektedir.
6. Yarışma Sınavı Şekli
Yarışma  sınavı  sözlü  olarak  yapılacaktır.  Sınav  Kurulu  üyeleri  sözlü  sınavda;  adayın çalıştığı  alandaki  uzmanlık  düzeyi,  mesleki  tecrübe  ve  bilgi  birikimi,  yabancı  dil  bilgisi  ve kullanabilme    düzeyi,    adayın    kavrayış,    ifade    ve    temsil    kabiliyeti,    muhakeme    gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.
7. Yarışma Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav  başarı  notu  100  (yüz)  puan  üzerinden  en  az  70  (yetmiş)’tir.  Ancak,  sınavda  başarılı olanların  sayısı  ilan edilen  her bir  branştaki  boş  pozisyon sayısından  fazla  ise, en yüksek  puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma  sınavını  kazanmış  kabul  edilir.  Yarışma  sınavında  70  (yetmiş)’in  üzerinde  puan  almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav  kurulu,  başarı  sırasına  göre  sıralamaya  tabi  tutmak  suretiyle  başarılı  adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda  asıl  adayların  göreve  başlamaması  veya  göreve  başladıktan  sonra  söz  konusu pozisyonun  altı  ay  içinde  herhangi  bir  nedenle  boşalması  halinde,  yedek  adaylar  sırasına  göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bölümden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzman personel  ve  hukuk  müşaviri  olarak  istihdam  edilmesi  planlanan  personel  sayısı  10’dur.  Bu  10 personelden en fazla 3’ü Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 7. fıkrası gereği iş deneyimi (Tecrübe) ile başvuran adaylar arasından istihdam edilecektir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Kalkınma   Ajansları   Personel   Yönetmeliği   hükmü   uyarınca   KPSS’ye   girme   şartı aranmaksızın  doğrudan  sözlü  sınavla  alınacak  uzman  personel  sayısı,  Ajansın  toplam  uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz.
Sınav  sonuçları  Ajans’ın  internet  sayfasında  (www.istka.org.tr)  ilan  edilecek  ve  göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Başvuru  ve  sınavda  hile  yaptığı,  sahte  belge  ibraz  ettiği  veya  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunduğu  ya  da  Ajans’ta  çalışmak  için  gerekli  nitelikleri  taşımadıkları  sonradan  anlaşılan adayların  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  bunlarla  sözleşme  yapılmaz.  Bu  gibi  durumları  tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
8. Personelin Çalışma Koşulları
Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.
Ajanstaki   pozisyonlarda   görevlendirilmesi   işlemlerinin   yapılabilmesi   için,   ilgililerin göreve  başlama  çağrısının  kendilerine  tebliğ  edildiği  günü  müteakip  15  gün  içerisinde  Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul   sebep   olmaksızın   15   gün   içerisinde   müracaat   etmeyenler   ile   tebligat   adreslerinde bulunmamaları   nedeniyle   kendilerine   tebligat   yapılamadığı   için   bu   süre   içinde   müracaat edememiş   olanların   görevlendirilmesi  yapılmaz.   Belgeyle   ispatı  mümkün   bir   makul   sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Ajans  personelinin  çalışma  saatleri  hafta  içi  08:00-18:00  arası  olup  haftada  toplam  45 saattir.  Ancak,  personel  kendisine  verilen  işi  mesai  saatlerine  bağlı  kalmaksızın  tamamlamakla mükelleftir.    Çalışma    yeri    İstanbul    İli    olmakla    birlikte,    yurtiçi    ve    yurtdışında    geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.
Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel
• Sosyal güvenlik açısından
5510  sayılı  Kanunun  4-a  statüsünde  belirsiz  süreli  iş  sözleşmesi  akdedilerek  istihdam edilecektir.
• Mali ve sosyal haklar açısından
Emsal  olarak  belirlenen  Devlet  memurunun  ilgili  mevzuatında  kadrosuna  bağlı  olarak mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar.
Ayrıca   6772   sayılı   Yasada   öngörülen   ilave   tediye   ödenmekte   ve   mevcut   toplu   iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
 
 

Haber takibi için 

Takip için  Twitter adresimiz  tıklayınız
Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubumuz tıklayınız
isgtram adresimiz için tıklayınız 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.