İnönü Üniversitesi 94 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

İnönü Üniversitesi 94 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak
Yayınlama: 26.05.2021
39
A+
A-

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alımı olacak

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  tabi  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  sözleşmeli  personel  istihdam  edilecektir.  İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

UNVANISAYISICİNSİYETİARANAN NİTELİKLERPUAN TÜRÜ
HEMŞİRE10E-K– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak veya Ebelik lisans mezunu olup, hemşirelik yeterliliğine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla
karaciğer nakil merkezinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
2020 yılı KPSSP3
HEMŞİRE20E-K– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP3
HEMŞİRE5E-K– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak veya Ebelik lisans mezunu olup, hemşirelik yeterliliğine sahip olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce)
en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3
BİYOLOG1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji,Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, belgelendirmek kaydıyla, yataklı tedavi kurumlarının moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az
1 yılı COVİD-19 test merkezinde olmak kaydıyla 10 yıl
çalışmış olmak.
2020 yılı KPSSP3
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak.2020 yılı KPSSP3
BÜRO PERSONELİ3E-K– Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan
almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3
BÜRO PERSONELİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3
BÜRO PERSONELİ1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programı mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Sivil Savunma Amirleri Sivil Savunma Temel Eğitimi almış olup, yataklı tedavi kurumunda acil durum ve afet yönetimi
konusunda en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi kurumlarında Pataloji Laboratuvarında tekniker olarak en az 3 yıl fiilen çalışmış olup makroskobi, kesit alma, sitoloji, immünohistokimya ve histokimya teknikleri konusunda
deneyimli olmak.
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ25E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ3E-K– Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı
KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ4E-K– Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ5E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Arapça) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Rusça) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ2E-K– Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Fransızca) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin,  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler”  hükmü  gereğince  bu  maddeye  aykırı  durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;
İlan Tarihi                     : 18/05/2021
Başvuru Bitiş Tarihi     : 01/06/2021
Başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  başvuru  için  istenilen  belgelerin,  İnönü  Üniversitesi Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  İdari  Personel  Bürosuna  son  başvuru  tarihi  mesai  saati bitimine   kadar   teslim   edilmesi   gerekmektedir.   (Covid   salgın   hastalığının   dikkate   alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2.  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezun  belgesi  çıktısı  (Sorgulama  kodu  üzerinde  silinti  ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Tecrübeyi gösteren belge (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme    sonuçları    en    geç    14.06.2021    tarihinde    www.inonu.edu.tr    adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.