İŞKUR ‘dan Karabağlar Belediyesine 74 Personel Alımı

İŞKUR ‘dan Karabağlar Belediyesine 74 Personel Alımı
Yayınlama: 07.02.2021
57
A+
A-

İşkur üzerinden izmir karabağlar belediyesine 74 kamu /geçici personel alımı işkur’un internet sayfasından yapabilirsiniz. Kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları detayları haberimiz’de www.sonkamuhaber.com
 

Genel başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin
ifaslna fesat kar|ştlrma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturmasl olmamak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak,
4. Müracat tarihi itibariyle 18 yaşlndan gün almış ve 35 yaşını bitirmemiş olmak,
5. Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış, Muaf veya Teci|li olmak
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli
bulunmamak,
7. Kamu haklarından mahrum bu|unmamak,
8. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
9. Karabağlar ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,
10. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini,
saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Karabağlar
Belediyesi internet sayfasl olan htto://www.karabaglar. bel.tr/ adresinden takip edeceklerdir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yo|u ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU İÇiN GEREKLi BELGELER
1. Kimlik Fotokopisi
2. Sağlık Raporu (Sağlık Raporu İş Yeri Hekiminden Alınacaktır)
3, Öğrenim Durumunu Gösterir Belge (E-devlet üzerinden alınacak)
4. Nüfus Kayıt Örneği
5. Yerleşim Yeri Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi
BAŞVURU İÇİN TIKLA
Açılan sayfada il , izmir -iş türü olarak kamı seçip arama tuşuna bastıktan sonra başvuru yapabilirsiniz
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.