İşkur’dan Gaziantep Üniversitesi 84 Kamu Personel Alımı

İşkur’dan Gaziantep Üniversitesi 84 Kamu Personel Alımı
Yayınlama: 28.05.2020
36
A+
A-

İşkur’dan Gaziantep Üniversitesi 84 Kamu Personel Alımı devam ediyor , alım olacak kadrolar ise Güvenlik Görevlisi  ve Temizlik Görevlisi  başvuruları şartları neler ? Kim başvuru yapabilir ayrıntılar sitemizde ?

Güvenlik Görevlisi

Gaziantep Üniversitesi kadrolu personel alımın da Güvenlik Görevlisi  sayısı 4 kişidir…

ÖZEL ŞARTLAR

1) En az Ortaöğretim (lise ve dengi )  mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.
2) 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
3) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
GENEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3)  İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
4)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
8) Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
11) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,şartları aranır.
12) İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar,4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup, 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: Diğer başvuru detayları işkur ilanında bulabilirsiniz…
 

Gaziantep Üniversitesi kadrolu personel alımın da temizlik görevlisi sayısı 79 kişidir…

 

Temizlik Görevlisi Şartları;

GENEL ŞARTLAR.
* En az İlköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2-18 yaşını tamamlamış olmak,
3-İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip  olmak,
4-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
7-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
8-Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
9-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
10-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
11-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
12-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu
hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
 
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 
DİĞER İŞ İLANLAR İÇİN TIKLA

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. mustafayamac5454@gmail.com dedi ki:

    İş arıyorum ben de istiyorum güzel bir işim olsun