İşkur’dan İnönü Üniversitesi 285 Kamu Personel Alımı

İşkur’dan İnönü Üniversitesi 285 Kamu Personel Alımı
Yayınlama: 28.05.2020
35
A+
A-

İşkur’dan inönü Üniversitesi 285 Kamu Personel Alımı devam ediyor , alım olacak kadrolar ise Güvenlik Görevlisi  , Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  ve Temizlik Görevlisi  başvuruları şartları neler ? Kim başvuru yapabilir…
 

Temizlik Görevlisi Şartları(hastane)

İnönü Üniversitesi kadrolu personel alımın da temizlik görevlisi sayısı 100 kişidir…

 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
 2. 18-35 yaş arasında olmak,
 3. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrağın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

GENEL HUSUSLAR :

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 9. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 10. Her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 11. İŞKUR tarafından İnönü Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.inonu.edu.tr ve  www.personel@inonu.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebliğat yapılmayacaktır,
 12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,
 13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,
 14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 15. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,
 16. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,
 17. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,
 18. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,
 19. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,
 20. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,
 21. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Kura Bilgisi:
Tarih: 09.06.2020 Salı
Yeri  : İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu (Halı sahalar karşısı) Battalgazi / MALATYA
Saati : Temizlik Görevlisi (Hastane) alım kurası öğleden önce saat 09:00’da başlayacak olan Güvenlik Görevlisi (Hastane) alım kurasının bitiminden itibaren başlayacaktır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: Diğer başvuru detayları işkur ilanında bulabilirsiniz…

HASTA VE YAŞLI BAKIMI ELEMANI

İnönü Üniversitesi kadrolu personel alımın da hasta ve yaşlı bakımı sayısı 169 kişidir…

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 9. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 10. Her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 11. İŞKUR tarafından İnönü Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.inonu.edu.tr ve  www.personel@inonu.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebliğat yapılmayacaktır,
 12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,
 13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,
 14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 15. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,
 16. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,
 17. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,
 18. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,
 19. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,
 20. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,
 21. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Özel Hususlar: (Hasta Bakımı ve Temizliği Elemanı)
1-Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak,
2-Hasta bakımı ve temizliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin sağlık sorunu bulunmamak.
3-18-35 yaş arasında olmak.
Kura Bilgisi:
Tarih: 09.06.2020 Salı
Yeri  : İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu (Halı sahalar karşısı) Battalgazi / MALATYA
Saati : 13:00
BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
NOT:Diğer başvuru detayları işkur ilanın da…

Güvenlik Görevlisi (Hastane)

İnönü Üniversitesi kadrolu personel alımın da Güvenlik Görevlisi  sayısı 16 kişidir…

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 9. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 10. Her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 11. İŞKUR tarafından İnönü Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.inonu.edu.tr ve  www.personel@inonu.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebliğat yapılmayacaktır,
 12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,
 13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,
 14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 15. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,
 16. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,
 17. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,
 18. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,
 19. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,
 20. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,
 21. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

 
Özel Hususlar: (2 pozisyon Bayan Güvenlik Görevlisi (Hastane))

 1. En az ortaöğretim (lise ve dengi), en fazla lisans mezunu olmak,
 2. 18-35 yaş arasında olmak.
 3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak, (Yükseköğretim Kurumlarının güvenlik ile ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.)
 4. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,
 5. En az 162 cm boyunda olmak. Beden Kitle İndeksi=Ağırlık/Boy(kg/m²)formülü ile hesaplanıp, beden kitle indeksinin alt sınırı 18 (kg/m²), üst sınırı 27 (kg/m²) olarak esas alınacaktır.

 
Kura Bilgisi:
Tarih: 09.06.2020 Salı
Yeri  : İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu (Halı sahalar karşısı) Battalgazi / MALATYA
Saati  : 09:00-10:00

Başvuru yapmak için tıklayınız

DİĞER İŞ İLANLAR İÇİN TIKLA

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
 1. Mahmut uzunlu dedi ki:

  İş arıyorum