İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alımı

İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alımı
Yayınlama: 10.04.2021
40
A+
A-

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada 100 öğretim üyesi alacak ilan ilgili detaylar son kamu haber sitemizde
 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı   dil   başarı   belgesi   ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Uzmanlık  Belgesi  veya  Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş  ve  eserlerini  içeren  4  (dört)  adet  CD’yi  Doçentlerin,  Rektörlük  İnsan  Kaynakları Müdürlüğüne;   Doktor
Öğretim   Üyelerinin,   ilgili   Dekanlık   veya   Müdürlüklere   iletmeleri gerekmektedir.
İngilizce   Eğitim   Veren   Bölümler   İçin   başvuru   evraklarına   ek   olarak   Yabancı   Dil yeterliliğini  gösterir  belge  (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)  İngilizce  sınavından  veya  eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir
Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmektedir.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)
Adayların  ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  geçerli  kabul edilmeyecektir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Mart – 12 Nisan 2021

BİRİMBÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALIUNVANKADROÖZEL ŞARTLAR
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİşletmePROF. DR.1Yönetim ve Strateji alanında Doçent veya Profesör olmak
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Ekonomi ve FinansPROF. DR.1Finans alanında Doçentlik veya Profesörlük yapmış olmak
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
İşletmeDOÇ. DR.1Pazarlama alanında Doçent olmak
İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Muhasebe ve DenetimDOÇ. DR.1Muhasebe ve Denetim alanında Doçent olmak.
İŞLETME VE
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkilerDOÇ. DR.1Siyasal Hayat ve Kuramlar alanında Doçent olmak
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİEkonomi ve Finans (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Uluslararası Ticaret Operasyonları, ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa sahip olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip,
en az 3 yıl sektör tecrübesi olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİşletmeDR. ÖĞR. ÜYESİ1Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli
dergilerde yayın yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİşletme (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Yönetim Organizasyon Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilen, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİLojistik Yönetimi (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve /veya mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği programlarından doktora derecesine sahip, veya işletme doktorasına sahip olmakla beraber doktora tezini üretim ve tedarik zinciri konularında yazmış ve bu konuları ders olarak İngilizce
dilinde vermeye yetkin.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Ticaret (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. E ticaret, e -ihracat konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası TicaretDOÇ. DR.1Ekonometri alanında Doçent olmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SosyolojiPROF. DR.1Sosyoloji Alanında Doçent veya profesör olmak
KONSERVATUVARMüzikDOÇ. DR.1Müzik Alanında Doçent olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİİngilizce ÖğretmenliğiPROF. DR.1İngilizce Öğretmenliği Alanında Doçent veya Profesör Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİOkul öncesi ÖğretmenliğiPROF. DR.1Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya
Profesör Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİOkul öncesi ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış
Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİRehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
PROF. DR.1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doçent veya Profesör Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİRehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
DR. ÖĞR. ÜYESİ1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİÖzel Eğitim ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi
Birinde Doktora Yapmış Olmak.
TIP FAKÜLTESİAnatomiDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1**Anatomi alanında Doktora veya Tıpta
Uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİAnatomiDOÇ. DR.1**Anatomi alanında Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİAnatomiPROF. DR.1**Anatomi alanında Doçent veya
Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİTıbbi FarmakolojiDR. ÖĞR. ÜYESİ1**Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİTıbbi FarmakolojiDOÇ. DR.1**Farmakoloji alanında Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİTıbbi FarmakolojiPROF. DR.1**Farmakoloji alanında Doçent veya
Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİKulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
PROF. DR.1*KBB anabilim dalında Doçent veya
Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİKalp damar cerrahisiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Kalp Damar Cerrahisi alanında
doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİKalp damar
cerrahisi
DOÇ. DR.1Kalp Damar Cerrahisi alanında
Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİKalp damar cerrahisiPROF. DR.1Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçent veya Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİGastroenterolojiDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Gastroenteroloji alanında doktora
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİGastroenterolojiDOÇ. DR.1Gastroenteroloji alanında Doçent
olmak
TIP FAKÜLTESİGastroenterolojiPROF. DR.1Gastroenteroloji alanında Doçent
veya Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİEndokrinDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Gastroenteroloji alanında doktora
veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİEndokrinDOÇ. DR.1Gastroenteroloji alanında Doçent
olmak
TIP FAKÜLTESİEndokrinPROF. DR.1Gastroenteroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİNörolojiDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1Nöroloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİNörolojiDOÇ. DR.1Nöroloji alanında Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİNörolojiPROF. DR.1Nöroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİNefrolojiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Nefroloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİNefrolojiDOÇ. DR.1Nefroloji alanında Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİNefrolojiPROF. DR.1Nefroloji alanında Doçent veya Profesör olmak
TIP FAKÜLTESİHematolojiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Hematoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİHematolojiDOÇ. DR.1Hematoloji alanında Doçent olmak
TIP FAKÜLTESİHematolojiPROF. DR.1Hematoloji alanında Doçent veya Profesör olmak
MESLEK YÜKSEKOKULUBilgisayar ProgramcılığıDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans
ve Doktora mezunu olmak
MESLEK YÜKSEKOKULUDış TicaretDR. ÖĞR. ÜYESİ1Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret alanlarından birinden Lisans ve mezunu olmak. Aynı alanlardan
doktora yapmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUMobil TeknolojileriDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak aynı alanlardan birinden
Doktora yapmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUSivil Havacılık ve Kabin HizmetleriDR. ÖĞR. ÜYESİ1Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış olmak. Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi sonrası alanında 5
yıl sektör deneyim sahibi olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüDR. ÖĞR. ÜYESİ2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden birinden doktora yapmış olmak. İHA (insansız hava
aracı) pilotu lisansına sahip olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUBilişim Güvenliği TeknolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUİş Sağlığı GüvenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1İş güvenliği bölümünde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme
tecrübesinde olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıDR. ÖĞR. ÜYESİ1İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden birinden
Doktora yapmış olmak.
SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümlerinden birinden Doktora yapmış olmak.
SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Mimarlık bölümünde Doktora yapmış olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık (İngilizce)DOÇ. DR.1Mimarlık alanında Doçentlik yapmış olmak
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık (İngilizce)PROF. DR.1Mimarlık alanında Doçent veya Profesör olmak
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİDijital Oyun TasarımıDR. ÖĞR. ÜYESİ2Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/Medya ve İletişim Çalışmaları/Sinema, Radyo, TV/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital oyun tasarımı alanında
deneyim sahibi olmak
HUKUK FAKÜLTESİKamu Hukuku / Mali HukukPROF. DR.1Vergi Hukuku Alanında Doçent veya Profesör olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGenetik ve BiyomühendislikDR. ÖĞR. ÜYESİ3Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Genetik Mühendisliği alanlarının herhangi birinde doktora
yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBilgisayar MühendisliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktora yapmış olmak, ya da Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarında lisans ve Matematik alanında Doktora
yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMakine MühendisliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Alanlarında Doktora yapmış olmak. Özellikle Elektrikli Araçlar, Otonom Araçlar, ADAS sistemleri, Otomotiv’de kullanılan sensörler, robotik, mekatronik alanlarında uzmanlaşanlar tercih
edilecektir
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİnşaat Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ2İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Geoteknik Anabilim Dalında uzmanlık veya Hidrolik Anabilim Dalında
uzmanlık yapmış olmak”
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFizyoterapiDOÇ. DR.1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDOÇ. DR.1 *Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ4 *Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ2 **Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiPROF. DR.1*Ortodonti Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor
olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDOÇ. DR.1*Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDOÇ. DR.1**Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİPedodontiDR. ÖĞR. ÜYESİ2**Pedodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiPROF. DR.1*Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için
gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDOÇ. DR.1*Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDR. ÖĞR. ÜYESİ5*Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiPROF. DR.1**Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDOÇ. DR.1**Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDR. ÖĞR. ÜYESİ5**Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.