İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak

İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Yayınlama: 03.10.2021
53
A+
A-

İstanbul Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 50 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

ANABİLİM DALIUNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
PROFESÖR1
ÜrolojiDOÇENT1
ÜrolojiDOÇENT1Endoüroloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÜrolojiDOÇENT1Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Çocuk Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Brakial Pleksus Cerrahi Tedavisinde deneyimli olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Nükleer TıpDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Nükleer Tıpta Nörolojik Pet görüntülemelerinde deneyimli olmak.
AnatomiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve İcra-İflas HukukuDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Ticaret HukukuDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı PsikolojiPROFESÖR2
Arapça Mütercim ve TercümanlıkDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Genel Türk TarihiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Doğu Avrupa Türk Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Atom ve Molekül FiziğiPROFESÖR1
Katıhal FiziğiPROFESÖR2
Çevre Biyolojisi ve EkolojisiDOÇENT1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliğiPROFESÖR1Turizmde Mali Politikalar alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Çalışma EkonomisiDOÇENT1Çalışma Ekonomisi alanında Gençler Üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat
DOÇENT1Turizm Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik TeknolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EndodontiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İktisatDOÇENT2
Yönetim ve OrganizasyonDOÇENT1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Halkla İlişkilerPROFESÖR1
Kişilerarası İletişimDOÇENT1
SinemaDOÇENT2
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KelamDOÇENT1
KelamDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
İslam HukukuDOÇENT1
İslam TarihiDOÇENT1
TefsirDOÇENT2
TasavvufDOÇENT1
TasavvufDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
İslam FelsefesiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
İç Hastalıkları HemşireliğiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Gıda GüvenliğiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ
Türk Sanat TarihiDOÇENT1İslamiyetten Önce Türk Kültürü, Sanatı ve Tarihi ile
ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Türk Dili ve EdebiyatıDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Servet-i Fünun Dönemi ve Sonrası Türk Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Sosyal PediatriDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne (Hemşirelik Fakültesi için yayımlanan kadrolara müracaaat edecek adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
2.Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3.Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4.Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu
6.Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
7.Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
8.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9.1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10.Kimlik Fotokopisi
11.Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12.Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, eDevlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2.İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3.İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
5.İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
6.Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7.2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8.Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9.İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10.İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11.Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
12.İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atama Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar” için istihdam edilmek üzere belirlenen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.
13.İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
14.İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 30.09.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 14.10.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.