İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 111 Öğretim Görevlisi Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 111 Öğretim Görevlisi Alacak
Yayınlama: 24.05.2022
57
A+
A-

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 111 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama:

GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.
2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
6) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8) “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.
9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 18.03.2022 tarihli, 20098 sayılı yazısıyla bildirilen ve 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
11) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
12) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
Başvuruda bulunacak adayların;
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,
b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden
itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.
(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.
Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.
BAŞVURU EVRAKI:
1. Kadroya Başvuru Dilekçesi
2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş
5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)
7. Askerlik Durum Belgesi (***)
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)
9. Sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı) (***)
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)
12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)
(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge
 
Kadro dağılımı Görmek için tıklayınız ;
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 111 ÖGRETIM ÜYESİ İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ:
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 10.05.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 24.05.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
 

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Esra çetin dedi ki:

    akademisyen alımı ile ilgili mulakat olacak mı ?