İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 30 Sürekli Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 30 Sürekli Alımı Yapacak
Yayınlama: 02.03.2021
40
A+
A-

2021 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 30 Sürekli Alımı Yapacak. Başvuru şartları , kimler başvuru yapabilir detaylar haberimiz de….
www.sonkamuhaber.com
 
BAŞVURU VE DETAYLAR 
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya
https://esube.iskur.gov.tr
internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak
başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk
iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü
talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul
edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve
talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan
adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü
ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise
bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer
meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış
olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru
esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri
kabul edilmeyecektir.
5) KPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve
öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine
göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek
şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna
gönderilecektir.
6) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi
için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü
taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu
belirlenecektir.
8) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 196 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (Hizmetli) ALACAK


şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi
ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara
duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden
çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
9) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak
kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde
kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü
talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava
katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı
ortadan kalkacaktır.
11) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il
veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili
olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde
işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde
değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi
içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
12) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz
hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1- Türk vatandaşı olma,
2- 18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak,
3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
6- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her
aşamasında red edilecektir.
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum
tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik
hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda
sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı
olmak,
8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 

İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 
1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
3. Adli Sicil Belgesi
4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
5. Askerlik durum belgesi (e Devlet çıktısı kabul edilir)
6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
7. Sağlık Raporu (5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)
 
 

İstanbul cerrahpaşa üniversitesi ilanı


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.