İş İlanları Eğitim

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 31 akademik personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 31 akademik personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO SAYISI ALES YABANCI DİL PUANI Özel Şart
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında
Doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Çocuk Allerji ve İmmunoloji Uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Kardiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Prof. Dr. 1 Gastroenteroloji uzmanı olup, ileri endoskopik işlemler ERCP ve EUS konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Medikal Onkoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Prof. Dr.
1 85 Anatomi alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Prof. Dr. 1 85 Fizyoloji alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1 Nükleer Tıp uzmanı olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyomekanik alanında Yüksek Lisans ve Biyomühendislik alanında Doktora mezunu olmak. Organs-on-chips sistemleri üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe) Bölümü Prof. Dr. 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktorası
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe) Bölümü Prof. Dr. 1 Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Hemşirelik alanında
doktora mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olup, diyabetik yaraların tedavisi alanında bilimsel çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Dr. Öğr. Üyesi 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doç. Dr. 2 Klinik Psikoloji alanında Doçent olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1 Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans ve doktora mezunu olup, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik alanında bilimsel çalışmaları
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü Öğr. Gör. 1 70 85 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak. İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve kadın sağlığında
fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Arş. Gör. 1 70 85 Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor
olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
/Biyokimya Anabilim Dalı
Arş. Gör. 1 70 85 Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri
Bölümü/Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. 1 70 85 Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Arş. Gör. 1 70 85 Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.07.2021

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 22 Haziran 2021

 

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL