İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak
Yayınlama: 10.06.2021
49
A+
A-

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Olacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 31 akademik personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

FAKÜLTEBÖLÜM/ABDUNVANKADRO SAYISIALESYABANCI DİL PUANIÖzel Şart
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi185Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında
Doktora yapmış olmak.
Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr.1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanı olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoç. Dr.1Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1Çocuk Allerji ve İmmunoloji Uzmanı olmak
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıDoç. Dr.1Kardiyoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiGastroenteroloji Bilim DalıProf. Dr.1Gastroenteroloji uzmanı olup, ileri endoskopik işlemler ERCP ve EUS konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Dr. Öğr. Üyesi1Medikal Onkoloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Prof. Dr.
185Anatomi alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiFizyoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Prof. Dr.185Fizyoloji alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi1Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiNükleer Tıp Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi Doç. Dr.
Prof. Dr.
1Nükleer Tıp uzmanı olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) BölümüDr. Öğr. Üyesi1Biyomekanik alanında Yüksek Lisans ve Biyomühendislik alanında Doktora mezunu olmak. Organs-on-chips sistemleri üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe) BölümüProf. Dr.1Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktorası
olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik (Türkçe) BölümüProf. Dr.1Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (Türkçe) BölümüDr. Öğr. Üyesi1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Hemşirelik alanında
doktora mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıDr. Öğr. Üyesi1Tıbbi Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olup, diyabetik yaraların tedavisi alanında bilimsel çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAnestezi ProgramıDr. Öğr. Üyesi2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDoç. Dr.2Klinik Psikoloji alanında Doçent olmak.
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDr. Öğr. Üyesi1Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDr. Öğr. Üyesi1Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüDr.Öğr. Üyesi1Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans ve doktora mezunu olup, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik alanında bilimsel çalışmaları
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) BölümüÖğr. Gör.17085Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak. İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve kadın sağlığında
fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği (İngilizce) BölümüArş. Gör.17085Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor
olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık Bilimleri Bölümü
/Biyokimya Anabilim Dalı
Arş. Gör.17085Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri
Bölümü/Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör.17085Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) BölümüArş. Gör.17085Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.07.2021
Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge.
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
 
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 22 Haziran 2021
 
 
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.