İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi Alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 18.04.2021
41
A+
A-

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yapılan duyuruda alım branşları ve şartları detayları son kamu haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

 
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
 

FAKÜLTE/ ENSTİTÜANABİLİM DALI / BÖLÜMUNVANADETANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Bölüm)Prof. Dr.1 Tıp Fakültesi lisans mezunu ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında tıpta uzmanlık sahibi olmak. Geriatrik Rehabilitasyon alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuProf. Dr.1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDoç. Dr.1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında doktora derecesine sahip olmak. Yaratıcı Endüstri
Ekosistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1 Mini Siling Operasyonları konusunda deneyimli olmak ve bu konuda araştırmaları olmak. Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi sertifikası
sahibi olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiFizik Tedavi ve RehabilitasyonDoç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.
Tıp FakültesiFizik Tedavi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olup Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatolojik hastalıklarda nöropatik ağrı üzerine çalışma
yapmış olmak.
Tıp FakültesiAnesteziyoloji
ve Reanimasyon
Dr. Öğr. Üyesi1 Karaciğer ameliyatları anestezisi konusunda
deneyimli olmak
Tıp FakültesiAcil TıpDr. Öğr. Üyesi1 Amerikan Kalp cemiyeti İKYD ve TYD eğitmeni
olmak.
Tıp FakültesiAcil TıpDr. Öğr. Üyesi1 Acil Tıp Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr.1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal
uzmanı olmak. İlaç alerjisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoç. Dr.1 Genel Pediatri alanında deneyimli olmak. Akademik uluslararası aşı çalışmaları yapmış
olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Çocuk Hemato-onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1 Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı endokrin hastalıkları konusunda
genetik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli
olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak olmak. Karaciğer transplantasyonu konusunda
deneyimli olmak.
Tıp FakültesiÇocuk CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1 Çocuk ürolojisi uzmanlık belgesine sahip olmak. Avrupa Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi yeterlilik belgelerine sahip olmak.
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıProf. Dr.1 Gastroentereoloji yan dal uzmanı olmak. Asit etiyolojisine yönelik tanısal çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek
transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoç. Dr.1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kemik iliği
nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıProf. Dr.
Doç. Dr.
1 Retina cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1 Vitreus kanaması olan olgularda katarakt cerrahisinin daha kolay yapılabilmesine yönelik yöntemler ile ilgili çalışma yapmış ve bu konuda
deneyimli olmak.
Tıp FakültesiBeyin CerrahisiProf. Dr.
Doç. Dr.
1 İntrakraniyal tümör cerrahisi konusunda
deneyimli olmak.
Tıp FakültesiKulak Burun BoğazDr. Öğr. Üyesi1 Baş-boyun cerrahisi konusunda deneyimli
olmak. Embriyonik kök hücre kültürü sertifikası sahibi olmak.
Tıp FakültesiEnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiProf. Dr.1 TAVI ve konjenital kalp defektlerinin perkutan tedavilerinde deneyimli olmak. Sorumlu araştırmacı olarak uluslararası çok merkezli çalışma deneyimine sahip olmak. Renal denervasyon
sertifikası olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDoç. Dr.1 Girişimsel kardiyoloji eğitimi almış olmak. Metabolik sendrom ve insülin direncinin kardiyak etkileri üzerine çalışmaları olmak. Sorumlu araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışma deneyimine sahip olmak. İyi klinik
uygulamaları sertifikası olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDoç. Dr.1 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker
, ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak.Mitraclip işlemleri ve sol atrial appendiks kapatma işlemleri
konularında sertifika sahibi olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi1 Girişimsel kardiyoloji eğitimi almış olmak.
Kateter laboratuvarı yeterlilik belgesi almış olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi1 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker
, ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak.
Tıp FakültesiKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi1 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker, ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel
kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak.
Tıp FakültesiNörolojiDr. Öğr. Üyesi1 Epilepsi ve demans alanında çalışmalar yapmış olmak. Avrupa board sertifika sahibi olmak.
Tıp FakültesiÜrolojiDr. Öğr. Üyesi1 Türk Üroloji Yeterlilik Sertifikası sahibi olmak,
İleri Laparoskopik Ürolojik cerrahiler konusunda sertifika sahibi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1 Triple P Olumlu anne-babalık eğitmeni olmak.

 
 
 
 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge
NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.
 

Başvuru Tarihleri :
09.04.2021 – 23.04.2021

 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311
Hukuk Fakültesi: (232) 4888145
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301
Tıp Fakültesi: (232) 4888311
Fax: (232) 2792626
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.