İş İlanları Genel SonDakika

KAMU İŞ İLANLARI; Tarsus Üniversitesi Personel Alacak 2021

KAMU İŞ İLANLARI; Tarsus Üniversitesi Personel Alacak 2021 Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 52 sözleşmeli kamu personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek?..

KAMU İŞ İLANLARI; Tarsus Üniversitesi Personel Alacak 2021

KAMU İŞ İLANLARI; Tarsus Üniversitesi Personel Alacak 2021

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 52 sözleşmeli kamu personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Tarsus Üniversitesi :
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA
NO
İLAN NO POZİSYON KADRO
SAYISI
ÖĞRENİM DURUMU NİTELİK
KODU*
NİTELİK AÇIKLAMASI*
1 2021AV01 Avukat 1 Lisans 4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.
7205 Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
2 2021BP01 Büro Personeli 2 Lisans 4099 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
4437 Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi
Yönetimi, İşletme Enformatiği, Bilgi İşlemi lisans programlarının birinden mezun olmak.
3 2021BP02 Büro Personeli 2 Lisans 4291 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans
programlarının birinden mezun olmak.
4292 Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.
4445 Pazarlama lisans programından mezun olmak.
4502 İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
4 2021BP03 Büro Personeli 2 Lisans 4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri,
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4422 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi lisans programından mezun olmak.
4426 İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak
4427 Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.
4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4463 Sigortacılık, Sigortacılık  ve Aktüerya, Sigortacılık  ve Aktüerya  Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi
veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
4464 Bankacılık ve Sigortacılık veya Finans-Sigorta lisans programından mezun olmak.
4465 Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık,
İşletme Ekonomisi ve Finans veya İşletme Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4468 Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası,
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sermaye  Piyasası Denetim  ve Derecelendirme veya Sermaye Piyasaları ve

Portföy Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4473 Uluslararası Ekonomi lisans programından mezun olmak.
4477 Uluslararası Finans veya Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programından mezun olmak.
5 2021BP04 Büro Personeli 3 Lisans 4431 İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon,
Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve

Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.
4478 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret lisans programlarının
birinden mezun olmak.
4480 Gümrük İşletme veya Gümrük İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
4481 Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
4484 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret, Lojistik
ve İşletmecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
4485 Lojistik Yönetimi, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi,
Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık veya Uluslararası Lojistik lisans

programlarının birinden mezun olmak.
6 2021BP05 Büro Personeli 4 Lisans 4453 Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman,
Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya
Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
4459 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
7 2021BP06 Büro
Personeli
1 Önlisans 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
8 2021BP07 Büro
Personeli
2 Önlisans 3249 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
9 2021BP08 Büro Personeli 1 Önlisans 3167 Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Satış Yönetimi, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Reklamcılık Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Satış ve Reklam Yönetimi, Elektronik Ticaret, e-Ticaret, İnternet ile Pazarlama, Tarımsal Pazarlama önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
3179 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3183 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10 2021BP09 Büro Personeli 2 Önlisans 3173 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3174 İşletme-Muhasebe veya İşletme önlisans programından mezun olmak.
3181 Maliye önlisans programından mezun olmak.
11 2021MÜ01 Mühendis 1 Lisans 4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
12 2021Mİ01 Mimar 1 Lisans 4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak.
13 2021TKR01 Tekniker 1 Önlisans 3097 Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
14 2021TKR02 Tekniker 1 Önlisans 3235 İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
15 2021TKR03 Tekniker 1 Önlisans 3289 Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3290 Elektrik önlisans programından mezun olmak.
3291 Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.
3292 Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
3293 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3297 Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
16 2021TKR04 Tekniker 1 Önlisans 3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
17 2021TKR05 Tekniker 1 Önlisans 3359 Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim- Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3366 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
18 2021TKN01 Teknisyen 2 Ortaöğretim 2023 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı -Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak
(6013) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları
(6014) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalı (6014) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol Dalı
19 2021TKN02 Teknisyen 1 Ortaöğretim 2051 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak.
(6027) İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları
20 2021TKN03 Teknisyen 1 Ortaöğretim 2051 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak.
(6002) Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalı
2071 Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
(6002) Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları
(6038) Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dalları
21 2021TKN04 Teknisyen 1 Ortaöğretim 2061 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. (6033) Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları
2065 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. (6035) Metal Teknolojisi Alanı ve Dalları
2067 Ortaöğretim Kurumlarının Metalürji Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. (6036) Metalürji Teknolojisi Alanı ve Dalları
22 2021DP01 Destek Personeli (Temizlik Personeli) 15 Ortaöğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
1101 Cinsiyeti erkek olmak
Özel Şart Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak çalıştırılacak olup temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak.
23 2021DP02 Destek Personeli (Temizlik Personeli) 5 Ortaöğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
1103 Cinsiyeti kadın olmak
Özel Şart Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak çalıştırılacak olup temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak.

* Nitelik kodu ve nitelik kodu açıklamaları KPSS 2021/1 Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Detaylı bilgi için ilgili kılavuz incelenebilir.

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-         Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 65 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
4-         Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ
İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus /MERSİN adresine posta yolluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru günü mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA
Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.         Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
2.         2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Doğrulama kodu olan)
3.         Diploma Fotokopisi veya e-Devlet Üzerinden alınacak Mezun Belgesi (Doğrulama kodu olan)
4.         Nüfuz Cüzdanı veya Kimlik Kartının Fotokopisi
5.         1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılması yeterli olacaktır.)

BİLGİ İÇİN
Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Tel: 0324 600 00 33 (1206)

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 19.11.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    03.12.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL