Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alımı Olacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alımı Olacak
Yayınlama: 18.05.2021
16
A+
A-

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Der. Ad. ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Yabancı Dil
Puanı
Açıklama
243 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
244 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
245 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeoloji Arş. Gör. 6 1 70 Eşit Ağırlık 50 İlgili alanda doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).
246 Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
247 Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).
248 Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).
249 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Arş. Gör. 6 1 70 Eşit Ağırlık 50 Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
250 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).
251 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Şehircilik Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
252 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
253 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Fotogrametri Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
254 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
255 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).
256 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
257 Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve
Haberleşme Müh.
Elektronik Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
258 Orman Fakültesi Yaban Hayatı Eko. ve Yönetimi Yaban Hayatı Ekolojisi Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).
259 Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Biy. ve Odun Kor. Tek. Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
260 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).
261 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ekolojisi Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
TOPLAM 19

 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılan  4’lük  ve  5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğine   Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
MUAFİYETLER
1- Yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1- pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma  Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Bir adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
NOT:
1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular   https://online.ktu.edu.tr/   adresinden   elektronik   olarak   yapılacaktır.      Başvuru   süresi   içinde   yapılmayan   başvurular   dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar  (Ön  Değerlendirme  Sonuçları  ve  Nihai  Değerlendirme  Sonuçları)  Üniversitemiz  web  sitesinde  (www.ktu.edu.tr)  ilan  edilecek  olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.
 

İlan Tarihi : 10.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2021
Ön Değerlendirme 3.06.2021
Giriş Sınavı Tarihi: 10.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.06.2021

 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.