Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alacak
Yayınlama: 14.12.2021
61
A+
A-

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 39 sözleşmeli kamu personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

Personel Alımı

BİRİMİKODUNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
Özel BütçeH01Hemşire4Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) mezunu olmak
Merkez BütçeMH01Hemşire2Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) mezunu olmak
Merkez BütçeMH02Hemşire2Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
Merkez BütçeMB01Büro Personeli21) Ön Lisans “Çağrı Merkezi Hizmetleri” programından mezun olmak veya herhangi bir Ön Lisans programından mezun olup “Çağrı Merkezi Eğitimi” almış olmak ve bunu sertifika ile belgelendirmek
2) En az 2 (iki) yıl Çağrı Merkezi tecrübesine sahip olmak
3) Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
4) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMB02Büro Personeli11) Matematik Lisans programı mezunu olmak
2) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMB03Büro Personeli11) Fizik Lisans programı mezunu olmak
2) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMB04Büro Personeli11) İşletme Lisans programı mezunu olmak
2) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMB05Büro Personeli11) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans programı mezunu olmak
2) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMDP01Destek Personeli101) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
2) Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
3) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMKGP01Koruma ve Güvenlik Görevlisi101) 5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak
2) En az Ortaöğretim mezunu olmak
3) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
4) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6) Bedensel engelli olmamak (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeller bulunmamak)
7) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir) ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
8) Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
9) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMT01Teknisyen11) Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup resmi makamlardan onaylı “Kaynakçılık Ustası” belgesine sahip olmak
2) Alanla ilgili en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak
3) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMT02Teknisyen11) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı ve dalları veya Ahşap Teknolojisi alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) dalından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup resmi makamlardan onaylı “Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri Ustalık” belgesine sahip olmak
2) Alanla ilgili en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak
3) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMT03Teknisyen11) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup resmi makamlardan onaylı “Isıtma ve Sıhhi Tesisat Ustalık” belgesine sahip olmak
2) Alanla ilgili en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak
3) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak
Merkez BütçeMT04Teknisyen21) Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup resmi makamlardan onaylı “Bilgisayarlı Makine İmalat İşlemleri Ustalık” belgesine sahip olmak
2) Alanla ilgili en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak
3) Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak

 

BAŞVURU ŞARTLARI
1Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
4Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Ortaöğretim (B) ile 2020 Ön Lisans (B) ve 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
5Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
6MÜRACAATLAR Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
7SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.
84-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası.
22020 (Ortaöğretim) / 2020 (Ön Lisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası.
3Nüfus cüzdanı örneği.
4Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
5Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu yerden alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.
Not 1Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir

 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 01.12.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    15.12.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.