İş İlanları Eğitim Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 öğretim Üyesi Alımı Olacak Karamanoğlu Mehmetbey Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne..

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 38 öğretim Üyesi Alımı Olacak

Karamanoğlu Mehmetbey Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi : Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

FAKÜLTE/
REKTÖRLÜK/MYO
BÖLÜM ANABİLİM/
PROGRAM
UNVAN ADEDI KDR DRC AÇIKLAMA
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Çocuk Diş
Hekimliği
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Periodontoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak
Ahmet Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İlgili alanda doktora ya da uzmanlık eğitimi
almış olmak
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olup demokrat parti dönemi siyasi şahsiyetleri ve yassıada yargılamaları
üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 3 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olup Türk dış politikası ve
Lübnan Ermenileri üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 3 Doçentliğini Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında almış olup modern Kuzey Batı Kıpçak Türkçesi Edebiyatları alanında
çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ortaçağ Arkeolojisi Doçent 1 2 Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup Kilikiave Isauria bölgeleri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olup 21. yüzyıl becerileri ve stem (fen -teknoloji – mühendislik – matematik)
eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1 Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup iç- dış borçlar ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olup AB ve NATO güvenlik politikaları üzerine
çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Tefsir Doçent 1 1 Kur’an ve usül ilimleri ile Kur’an’da insan ve
toplum konuları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurjive
Malzeme Mühendisliği
Elektronik Malzemeler Doçent 1 1 Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
alanında almış olup hibrit malzemelerin sentezi ve güneş hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği bilim dalında tamamlamış olup bilgisayarlı görü ve insansız araçlar üzerine
çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Bitkisel ve
Hayvansal Üretim
Organik Tarım Doçent 1 2 Bitki paraziti nematodların dağılımı, biyolojisi ve
mücadelesi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Sugammadex ile hayvan çalışması ve
ketamininpostoperatif ağrı üzerine etkileri ve kullanımı konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Çocuklarda karaciğer yaralanmaları üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Laparoskopikventralherni ve Reflux cerrahisi ile
ilgili çalışması olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar
Cerrahisi
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Koroner bypass ameliyatlarının değerlendirilmesi
ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak, Burun,
Boğaz Hastalıkları
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 İdiopatik ani işitme kayıpları ile ilgili çalışması
olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Profesör 1 1 Doçentliğini üroloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Göğüs ağrısı ile gelen hastalarda troponin ve
Hemogramparameteleri ile ilgili çalışması olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Zehirlenme vakalarında hemodializ ve
hemoperfüzyon uygulamalarının değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 3 Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 3 Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinin yan etkileri üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Kronik Ürtiker vakalarında ürtiker aktivite skoruna etkileyen faktörler üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Aort kapaklarındaki sklerotik değişikliklerle ilişkili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Multiple Skleroz prevalansı üzerine çalışması olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Tıp Fakültesi mezunu ve tıpta biyokimya uzmanı olmak, klinik biyokimya laboratuvarlarında hata analizi ve numune red sebepleri üzerine çalışması
olmak
*Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Anatomi Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Tıp Fakültesi mezunu ve tıpta anatomi doktorası
veya uzmanlık yapmış olmak
*İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
İslam Hukuku Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Fıkıh tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.
*İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf Doktor Öğretim
Üyesi
1 5 Teşekkül döneminde tasavvufi bilgi konusunda
çalışmaları olmak.
*Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar
Mühendisliği Kuramsal Temelleri
Doçent 1 3 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak.
*Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak.
*Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalında yapmış olmak.

Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2- Üniversitemizin  http://www.kmu.edu.tr  adresinden  elektronik  ortamda  başvurularını  yaptıktan  sonra  istenilen  belgelerin  çıktısı  ile  (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
4- 2547  sayılı  Kanun’un  23’üncü  maddesine  göre  doktor  öğretim  üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların,  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgelerini,  iki  adet  vesikalık  fotoğraflarını,  kamu  kurumlarında  çalışmış  ya  da  halen  çalışmakta  olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi,  Doçentlik  başarı  belgelerini,  yayın  listelerini,  iki  adet  vesikalık  fotoğraflarını  ve  kamu  kurumlarında  çalışmış  ya  da  halen  çalışmakta  olanların (Üniversitemizde  görev  yapanlar  hariç)  hizmet  belgelerini  ekleyerek  Rektörlüğümüz  Personel  Dairesi  Başkanlığına  şahsen  veya  postayla  ulaştırmaları gerekmektedir.
6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru  süresi  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  onbeşinci  günü  mesai  bitimidir.  Onbeşinci  gün  hafta  sonu  ve/veya  resmi  tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilgili birime teslim edecekleri eser dosyalarının en az biri basılı olması kaydıyla flash ve CD olarak teslim edebilirler. (İstenildiğinde basılı dosya teslim etmeleri kaydıyla)
2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
*  Yükseköğretim  Kurulunca  Belirlenen  Ülke  Kalkınmasında  Öncelik  Arz  eden  alanlar  İle  Öğretim  Üyesi  Temininde  Güçlük  Çekilen  Alanlar Kapsamında
İlan olunur.

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 25.08.2021 (Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  onbeşinci  günü  mesai  bitimidir)
 Son Başvuru Tarihi : 09.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL