İş İlanları Genel Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Alımı Olacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Alımı Olacak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?..

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Alımı Olacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 32 Öğretim Alımı Olacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz
Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra No Birim Bölüm Anabilim Dalı/Program Unvan Derece Adet Açıklama
1 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Fiziksel Uygunluk ve Antrenman konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak. Demokrasi ve vatandaşlık eğitimi konularında çalışmaları
olmak.
3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak. Eğitim yönetiminde pandemi, öğretmenlerin iş doyumu ve meta-
analizle ilgili çalışmaları olmak.
4 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Akran öğretimi (ing. Peer instruction) ve öğrenme yaklaşımları konularında
çalışmaları olmak.
5 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak, n-boyutlu Öklid ve Minkowski uzaylarında polinom helisler ile ilgili
çalışmaları olmak.
6 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Sosyotelizm, üç boyutlu bağlanma stilleri ve
pozitif algı konularında çalışmaları olmak.
7 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 2 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili metin (divan, mesnevi vb) neşri yapmış olmak ve bu tür eserler üzerine
incelemeleri bulunmak.
8 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Kimya dalında almış
olmak. Sinir bilim-proteomik çalışmaları yapmış olmak.
9 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Kesirli operatörler ve genelleştirilmiş özel fonksiyonlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
10 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Atom ve Moleküler Fiziği Profesör 1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olup, radyasyon kalitelerine bağlı olarak dozimetrik çalışmalar ve atomik absorbsiyon spektrometresiyle elemental çalışmalar
yapmış olmak.
11 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Yoğun Madde Fiziği Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Fizik Alanında almış olmak ve Yapısal faz dönüşümleri, ara durumlar ve serbest yüzey etkisi ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
12 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Karşılaştırmalı Edebiyat Alanından almış olmak. Roman Sanatı Üzerine Çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olup, alana ait farklı türlerle ilgili metin (manzum ve mensur) çalışmış
olmak.
14 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yönetim ve strateji alanında almış olmak. Örgütsel davranış ve duygu yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
15 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Uluslararası ilişkiler metodolojisi ve savaş kuramları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
16 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak.
17 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1 Besin olarak tüketilen balıklarda sitogenetik çalışmalar yapmış olmak.
18 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak, vergi yükü ve kamu harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Doçent 1 1 Triazol türevlerinin optik ve elektronik özelliklerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, organik malzemelerin yapılarının simülasyon metoduyla belirlenmesi konularında çalışmaları
bulunmak
20 Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Makine Doçent 1 1 İleri fonksiyonel malzemelerin spintronik ve
hidrojen depolama özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Migren konusunda çalışmaları olmak. Uyku hekimliği sertifikası olmak.
22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Noninvaziv mekanik ventilasyon konusunda çalışması olmak.
Yoğun bakım alanında deneyimi bulunmak.
23 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Non-invaziv elektrokardiyoloji, uyku apnesi ve akut miyokard enfarktüsü konularında çalışmaları olmak.
Yükseköğretim kurumlarında alanında ders
verme tecrübesine sahip olmak.
24 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Fizyoloji alanında almış olmak.
Nöronlardaki iyon kanalları üzerine
çalışması olmak.
25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Radyolojik anatomi konusunda çalışması olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme tecrübesine sahip
olmak.
26 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Derinin otoimmün büllöz hastalıkları konusunda klinikopatolojik çalışmaları
olmak.
27 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektrofizyoloji (EMG) laboratuvar deneyimi bulunmak.
Ultrason eşliğinde tanısal yaklaşımlar ve enjeksiyonlar konusunda deneyimi
bulunmak.
28 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali ve
Yetiştiriciliği
Profesör 1 1 Mikro fungusların Taksonomisi üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.
29 Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Islahı Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Veteriner zootekni ve hayvan besleme alanında almış olmak, kanatlı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve
ıslahı alanında çalışmalar yapmış olmak.
30 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi Doçent 1 1 Yem bitkilerinde bitki biyoteknolojisi, bitki stres fizyolojisi ve mutasyon ıslahı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
31 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent 1 1 Doçentlik unvanı Fitopatoloji alanında almış olmak. Bitki fungal hastalıkları ile buğday, arpa ve nohut da fungal hastalıklara dayanıklılık ıslahı konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
• Özgeçmiş
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
• Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
– İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
– Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
– Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
– %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Tarihi : 20.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 03.06.2021

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL