İş İlanları Genel Güncel

KOSGEB Taşra Birimlerine 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alım Duyurusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,  Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır. Başvuru tarihleri ve alım şartları son kamu haber sitemizde..

KOSGEB Taşra Birimlerine 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alım Duyurusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,  Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır. Başvuru tarihleri ve alım şartları son kamu haber sitemizde

 

Genel Şartlar


1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;   kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8)  ÖSYM  tarafından  2019  veya  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından,  aşağıda  belirtilen  ilgili  KPSS  puan  türlerinden  70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan
birine başvurabilir;

 

Referans Kodu Alım Yapılacak Birim Pozisyon Sayısı
KUY01 KOSGEB AKSARAY MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BURSA DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DENİZLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ELAZIĞ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB SAKARYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 7
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

 

Referans Kodu Alım Yapılacak Birim Pozisyon Sayısı
KUY02 KOSGEB ADIYAMAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB AFYONKARAHİSAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DENİZLİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DÜZCE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ELAZIĞ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KAHRAMANMARAŞ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KOCAELİ BATI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KÜTAHYA MÜDÜRLÜĞÜ 2
KOSGEB MALATYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MANİSA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MARDİN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MERSİN MÜDÜRLÜĞÜ 2
KOSGEB ORDU MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ 2
KOSGEB TEKİRDAĞ KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB YOZGAT MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB ZONGULDAK MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 30
c. KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinin  birinden  ya da bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  onaylanmış  yurtiçi  ve/veya  yurtdışı  fakültelerden/bölümlerden  mezun  ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

 

Referans Kodu Alım Yapılacak Birim Pozisyon Sayısı
KUY03 KOSGEB AMASYA MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB DÜZCE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB KOCAELİ DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB MARDİN MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ 1
Toplam 7

 

 

Ön Başvuru


Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
10)  Başvurusunu  15/12/2020  tarihinde  saat  09:00’dan  29/12/2020  tarihi  saat  17:00’ye  kadar  www.kosgeb.gov.tr  internet  adresinde  yayınlanacak duyuruda  belirtilen  link  üzerinden  e-Devlet  şifrelerini  kullanarak  elektronik  ortamda  yapacaktır.  Adayların  e-Devlet  üzerinden  giriş  yapabilmeleri  için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.
11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
12) Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) sisteminden alınacaktır.
13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Sözlü Sınava Katılma Şartları
Başvurusunu yapan adaylardan;
14) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
15) Sözlü sınavda adaylar, alan  bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil  kabiliyeti,  muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
16) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi
ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup sözlü sınav esnasında yanlarında bulunduracaktır.

 

 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubumuz tıklayınız

YORUMLAR (1)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL