İş İlanları Eğitim Genel

KOSTÜ Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Olacak Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

KOSTÜ Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/
PROGRAM
KADRO UNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR
2022/14 Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Doktor Öğretim Üyesi
veya Doçent veya Profesör
1 Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
2022/15 Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/16 Eczacılık
Fakültesi
Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyokimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
2022/17 Eczacılık Fakültesi Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Biyokimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/18 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Mikrobiyoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/19 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya
Profesör
1 Farmasötik Teknoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
2022/20 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör(*) 1 Farmasötik Teknoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/21 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya
Profesör
1 Toksikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
2022/22 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Toksikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/23 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya
Profesör
1 Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak, NMR spektrometresi, HPLC ve GC-MS deneyimi olmak
2022/24 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak, NMR spektrometresi, HPLC ve GC-MS deneyimi olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/25 Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi
veya Doçent veya Profesör
1 Farmakognozi ve botanik alanında yüksek lisans, Farmakognozi alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak
2022/26 Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Farmakognozi alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/27 Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya
Profesör
1 Farmakoloji alanında doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
2022/28 Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Farmakoloji alanında doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 4 Lisans veya doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlardan yapmış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 4 Lisans veya doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan yapmış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2022/31 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans veya doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik lisanslı olup modelleme ve bilgisayar destekli sayısal analiz
yapmış olmak.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-         Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe
2-         YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi
3-         Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4-         Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5-         Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek
6-         Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek
7-         Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
8-         Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9-         Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
10-       Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11-       Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12-       Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi
13-       (*) İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

İLANIN YAYIM TARİHİ   : 17.03.2022.
SON BAŞVURU TARİHİ   : 31.03.2022
BAŞVURU ADRESİ           : Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr

 

 

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL