Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak
Yayınlama: 24.04.2022
63
A+
A-

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada birimlerine 69 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
 
GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1.         Türk Vatandaşı olmak,
2.         Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.         Askerlik durumu itibariyle;
a)         Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)         Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)         Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
 
2.         ÖZEL ŞARTLAR
A- ARKEOLOG (ARK)
Arkeolog pozisyonunda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Arkeolog pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır.
3-         Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
4-         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin
(2), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1),
Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2)    , Mardin (3), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Yalova (1), Yozgat (1)
 
B- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3-         Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,
4-         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (24): Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1),
Bitlis (1), Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa (1)       , Mardin (3), Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)
 
C- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3-         Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,
4-         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1)
 
D- MÜZE ARAŞTIRMACISI (MÜZAR-3)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,
3-         Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,
4-         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Edirne (1), İstanbul (1)
 
3.         BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.         Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2.         Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3.         Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
4.         Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5.         Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 
4.         SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a)         Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b)         Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c)         Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d)        Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e)         Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 
5.         DİĞER HUSUSLAR
1-         Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2-         Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir,
3-         Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,
4-         Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
 
6.         SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.
 
7.         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1.         Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2.         Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
3.         Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4.         Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.