Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 25.01.2022
36
A+
A-

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 100 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü:

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır
NİTELİK KODUPOZİSYON UNVANICİNSİYETİÖĞRENİM DURUMUKPSS PUAN
TÜRÜ
ADETARANILAN NİTELİKLER
KG01Koruma ve Güvenlik GörevlisiKadınOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P946a)Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
b)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
c)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
d)1,60 cm ve üzerinde boya sahip olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak. (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
KG02Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
KadınOrtaöğretim
(Lise ve Dengi)
KPSS P9419a)Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
b)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
c)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 ncu
maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
d)1,70 cm ve üzerinde boya sahip olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. (Atamaya hak kazanma durumunda tam
teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak.
h)Askerliğini yapmış olmak.
ŞF01Destek Görevlisi (Şoför )ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P943a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
b)C, D ve E sınıfı ehliyete sahip olmak
c)SRC 2 belgesi sahibi olmak.
d)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e)Askerliğini yapmış olmak.
f)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
ŞF02Destek Görevlisi (Şoför )ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P942a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
b)D ve E sınıfı ehliyete sahip olmak
c)SRC 1 ve SRC 2 belgesi sahibi olmak.
d)En az 3 (Üç) yıl süre ile şoför olarak çalışmak ve SGK hizmet dökümü
ile belgelendirmek.
e)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
f)Askerliğini yapmış olmak.
g)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
h)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
TG01Destek Görevlisi (Temizlik)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P947a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)M.E.B.’dan Onaylı (Katı , Sıvı ve Doğalgaz) Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası veya En az 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında
Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.
c)Temizlik görevlisi ve Kaloriferci olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e)Askerliğini yapmış olmak.
f)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
TG02Destek Görevlisi (Temizlik Görevlisi)KadınOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P944a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
b)Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
e)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
TG03Destek Görevlisi (Temizlik Görevlisi)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P9410a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
b)Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Askerliğini yapmış olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
AŞ01Destek Görevlisi (Aşçı)KadınOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P943a)Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü, Mutfak veya Aşçılık Dalı Mezunu veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna
göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.
b)Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına
engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
e)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
AŞ02Destek Görevlisi (Aşçı)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P9411a)Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü, Mutfak veya Aşçılık Dalı Mezunu veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna
göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.
b)Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına
engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Askerliğini yapmış olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
AŞ03Destek Görevlisi (Aşçı)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P941a)Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Kasaplık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.
c)Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e)Askerliğini yapmış olmak.
f)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
TG04Destek Görevlisi (Temizlik Görevlisi)KadınOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P9410a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)Üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhanelerindeki yapılacak temizlik ve yıkama (Kazan-bulaşık-yemek hazırlığı-yemek dağıtımı vb.) işlemlerini yapmak için çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
e)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
TG05Destek Görevlisi (Temizlik Görevlisi)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P9419a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
b)Üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhanelerindeki yapılacak temizlik ve yıkama (Kazan-bulaşık-yemek hazırlığı-yemek dağıtımı vb.) işlemlerini yapmak için çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Askerliğini yapmış olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
BB01Destek Görevlisi (Basit Bakım)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P941a)Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Makine, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) veya tesviye
bölümlerinden birinden mezun olmak.
b)Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Askerliğini yapmış olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
BB02Destek Görevlisi (Basit Bakım)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P942a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı İnşaat Boyacısı (11UY0023-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya İnşaat Boyacısı alanında (SGK Meslek Kodu : 7131.01) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak
c)Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e)Askerliğini yapmış olmak.
f)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
BB03Destek Görevlisi (Basit Bakım)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P941a)Orta Öğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme
dalından mezun olmak.
b)Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
c)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
d)Askerliğini yapmış olmak.
e)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
f)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,
BB04Destek Görevlisi (Basit Bakım)ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P941a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Sıvacı (11UY0024-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Sıvacı
olarak (SGK Meslek Kodu: 7123.03) belgelendirmek kaydıyla en az 1
(bir) yıl hizmeti bulunmak.
c)Destek görevlisi (Basit Bakım ) olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
d)Son başvuru tarihi itibariyle 35 (Otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
e)Askerliğini yapmış olmak.
f)Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 60 Puan Almış Olmak,

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
9- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
10- 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
11- KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
12- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
16- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
17- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde belirtilen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
18- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri / Adresi : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir.
1- Süresi içinde yapılmayan başvurular,
2- Eksik belge ile yapılan başvurular,
3- Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları,
4- Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
2- Başvuru formu, Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.dpu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren ilan tarihi itibariyle 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 12.01.2022
  • Başvurular 26/01/2022 tarihinde sona erecektir.
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.