İş İlanları Eğitim Genel Güncel

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 66 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek?..

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 66 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– Profesör kadroları daimi statüdedir.
– 1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOÇENTLER İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– Doçent kadroları daimi statüdedir.
– 1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

GENEL ŞARTLAR
– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;
Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
– Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
– Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

SIRA NO BİRİM ANABİLİ DALI / PROGRAM BAŞVURULACAK KADRO UNVANI DERECE ADET İLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Üretim Yönetimi Bilim Alanında almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak.
2 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Sinema Bilim Alanında almış olmak. Yeni Türk Sineması ve Belgesel Sinema alanlarında çalışmaları bulunmak.
3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Toprak, hava, ısı değiştirgeçleri konusunda çalışmaları bulunmak.
4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Seramik sentezleme ve Borlama konularında çalışmaları bulunmak.
5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında almış olmak. Kronik hastalığı olan çocukların yaşam kaliteleri konusunda çalışmaları bulunmak.
6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Hemşirelik Bilim Alanında almış olmak. Sağlık İnanç Modeli ile yapılmış çalışmaları bulunmak.
7 TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Tarımsal Mekanizasyon Bilim Alanında almış olmak.Isıl işlemler, Korozyon ve Toprak işleme makineleri konularında çalışmaları bulunmak.
8 AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK DOÇENT 1 1 Doçentliğini Maliye Bilim Alanında almış olmak. Küreselleşmenin kamufinanslarına etkisi ve Kamu harcamalarında etkinlik konularında çalışmaları bulunmak.
9 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANALİZ VE
FONKSİYONLAR TEORİSİ
DOÇENT 1 1 Doçentliğini Matematik Bilim Alanında almış olmak. Fuzzy sayı dizileri konusunda çalışmaları bulunmak.
10 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ UYGULAMALI MATEMATİK DOÇENT 1 1 Doçentliğini Matematik Bilim Alanında almış olmak. Diferansiyel denklemler ve Çizgelerin zedelenebilirliği konularında çalışmaları bulunmak.
11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT DOÇENT 1 1 Doçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış olmak. Para politikası ve Bölgesel kalkınma konularında çalışmaları bulunmak.
12 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 1 Doçentliğini Finans Bilim Alanında almış olmak. Opsiyon , SWAP sözleşmeleri, Ekonomi politikaları konularında çalışmaları bulunmak.
13 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇENT 2 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji Alanında almış olmak. Liderlik, Örgütsel güç, Örgütsel politika konularında çalışmaları bulunmak.
14 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOÇENT 1 1 Doçentliğini Avrupa Birliği Bilim Alanında almış olmak. Avrupa Birliği’nin Orta Asya ve Afrika ile ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.(Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te Belirtilen Şartları
Sağlamak)
15 İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 1 Doçentliğini Muhasebe Bilim Alanında almış olmak. Yaratıcı muhasebe, Risk saptama ve yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
16 İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN DOÇENT 1 1 Doçentliğini Muhasebe Bilim Alanında almış olmak. Muhasebe kalitesi ve Entegre raporlama konularında çalışmaları bulunmak.
17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak.Nesnelerin interneti, Bilgi yönetimi, Semantik Web konularında çalışmaları bulunmak.
18 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Doğrusal olmayan dinamik sistemler konularında çalışmaları bulunmak.
19 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ DOÇENT 1 1 Malzemelerin bozunma kinetik ve termodinamik büyüklüklerinin belirlenmesi konularında çalışmaları bulunmak.
20 SALİHLİ İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1 Doçentliğini Pazarlama Bilim Alanında almış olmak. Tüketici davranışları, Örgütsel tedarik zinciri, Müşteri ilişkileri yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
21 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Alanında almış olmak.Diyabet ve Kanser konularında çalışmaları bulunmak.
22 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Alanında almış olmak. Fekal inkontinans ve Fonksiyonel bağırsak hastalıkları konularında çalışmaları bulunmak.
23 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOÇENT 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Sporda davranış örüntüleri ve İletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.
24 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPORDA
PSİKOSOSYAL ALANLAR
DOÇENT 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Beden imgesi konusunda çalışmaları bulunmak ve Sporda psikofizyolojik araştırmalar yapmış olmak.
25 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Antioksidan enzimler ve Sporda genetik konularında çalışmaları bulunmak.
26 TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP DOÇENT 1 1 Doçentliğini Acil Tıp Bilim Alanında almış olmak. Acil servislerde kritik hastalıklar ve Kemik kırıkları konularında ultrasonografik çalışmaları bulunmak.
27 TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi Bilim Alanında almış olmak. Pediatrik onkoloji, kemik ve yumuşak doku kanserleri, hematolojik kanserler konularında deneyimli olmak.
28 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DENEYSEL PSİKOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Bilişsel Nöropsikoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Faillik hissi ve Zaman algısı konularında çalışmaları bulunmak.
29 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GEOMETRİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Geometri Alanında Doktora yapmış olmak. Öklidyen ve Lorentziyen küresel eğrilerin karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.
30 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL PSİKOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Psikoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Sosyal temsiller, Sosyal biliş ve kategorizasyon konularında çalışmaları bulunmak.
31 HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Yazılım Mühendisliği Alanında yapmış olmak.
32 HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Yazılım Mühendisliği Alanında yapmış olmak.
33 HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında yapmış olmak. Nanoyağlayıcılar ve bunların soğutma sistemleri üzerine uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.
34 İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE BELAGATI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Tefsir Alanında Doktora yapmış olmak. Temel islam bilimlerinde unutkanlık kavramı ve muhavere üzerine çalışmaları bulunmak.
35 İLAHİYAT FAKÜLTESİ HADİS DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.Hadis Alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş islam düşüncesinde peygamber tasavvuru üzerine çalışmaları bulunmak.
36 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. İslam Hukuku Alanında Doktora yapmış olmak. Fıkıh usulü ve İslamda aile hukuku konularında çalışmaları bulunmak.
37 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEFSİR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Tefsir Usulü Alanında Doktora yapmış olmak. Tefsir usulü ve içeriği konusunda çalışmaları bulunmak.
38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak. Yapay zeka, Modelleme ve Simülasyon üzerine çalışmaları bulunmak.
39 MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
TERMODİNAMİK VE
ISI TEKNİĞİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1 Termodinamik Alanında Doktora yapmış olmak. Yoğuşturucu tasarımları ve ısıl sistemlerin
termodinamik analizleri konularında çalışmaları bulunmak.
40 MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ULAŞTIRMA DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Ulaştırma Alanında Doktora yapmış olmak. Otonom
yük trenleri konusunda çalışmaları bulunmak.
41 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora yapmış olmak. Çocuk sağlığı, Kadın sağlığı ve Gebelikte çevresel maruziyet konularında çalışmaları bulunmak.
42 SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ebelik Alanında tamamlamış olmak. Doğuma hazırlık
eğitimi ve Özyeterlilik üzerine çalışmaları bulunmak.
43 TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak.
44 TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Farmakoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Deneysel diyabet ve gebelikte ilaç kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.
45 TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Göğüs Hastalıkları Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Astımlı hastalarda metabolizma hormonları ile ilgili çalışmaları bulunmak.
46 TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Aort anevrizma ve diseksiyonu
tamirleri, Ototransfüzyonun etkinlği konularında çalışmaları bulunmak.
47 TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Nöroşirürji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Omurilik travmaları veGebelerde şant enfeksiyonlarının tedavisi konularında çalışmaları bulunmak.
48 TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Radyasyon Onkolojisi Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Beyin tümörleri ve jinekolojik kanser konularında çalışmaları bulunmak

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
– Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.
– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
– Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR
– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
– 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniver sitemiz Senatosu’nun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
– Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen v ey a post a y ol uy l a başvurmaları gerekmektedir . Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği birime ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

MUAFİYET
– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yüksek öğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
– Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
– ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
– Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
– Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı)
– Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti
– Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Özgeçmiş ve Var ise İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Fotoğraf (1 Adet)
– Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
– SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)
– İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti

NOT
– Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
– Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
– Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
– Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Giriş Sınavları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 15 . maddesinde belirtilen usullere göre yapılır.

SIRA NO BİRİM ANABİLİ DALI / PROGRAM BAŞVURULACAK KADRO UNVANI DERECE ADET İLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1 GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
TÜRK MUSİKİSİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 6 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Lisans mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları Alanında Tezli Yüksek Lisansyapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl Ud dersi vermiş olmak.
2 TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 1 Göğüs Hastalıkları Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Tütün bağımlılığının tedavisi konusunda deneyimli olmak.
3 TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 1 Nöroloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak.Nöroloji yoğun bakım hastalarının takibinde ve trombolitik tedavide deneyimli olmak.
4 TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 1 Patoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Hematolenfoid patolojiyle ilgili çalışması olmak.
5 TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 1 Radyoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Çocuk hastalarda akut batının radyolojik gelişimi konusunda tecrübeli olmak ve bu konuda çalışması bulunmak.
6 TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 6 1 Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
7 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 Coğrafya Bölümü Lisans mezunu olmak. Fiziki Coğrafya Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
8 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
7 1 Lisans mezuniyetini Psikoloji Alanında almış olmak. Psikoloji Alanında Doktora yapıyor olmak.
9 FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TÜRK İSLAM
DÜŞÜNCESİ TARİHİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
7 1 Fakültelerin Felsefe Bölümü ya da İlâhiyat/İslami İlimler Fakültelerinden Lisans mezunu olmak.
Felsefe Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
10 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri Coğrafya Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Coğrafya Alanında Doktora yapıyor olmak.
11 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
12 HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR YAZILIMI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
7 1 Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
13 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
7 1 İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
14 İŞLETME FAKÜLTESİ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI
İKTİSAT
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 İktisat veya Ekonomi ve Finans Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
7 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
16 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora yapıyor olmak.
17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÜRETİM METALURJİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
18 SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİM
BİLİMLERİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
7 1 Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

 

SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 15.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.12.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 14.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.12.2021
** “Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL