Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021
Yayınlama: 25.11.2021
164
A+
A-

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademisyen Alacak 2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 66 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– Profesör kadroları daimi statüdedir.
– 1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
DOÇENTLER İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– Doçent kadroları daimi statüdedir.
– 1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
– 1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf
– 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
– 1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
GENEL ŞARTLAR
– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;
Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
– Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
– Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

SIRA NOBİRİMANABİLİ DALI / PROGRAMBAŞVURULACAK KADRO UNVANIDERECEADETİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMAPROFESÖR11Doçentliğini Üretim Yönetimi Bilim Alanında almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak.
2İLETİŞİM FAKÜLTESİSİNEMAPROFESÖR11Doçentliğini Sinema Bilim Alanında almış olmak. Yeni Türk Sineması ve Belgesel Sinema alanlarında çalışmaları bulunmak.
3MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENERJİPROFESÖR11Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Toprak, hava, ısı değiştirgeçleri konusunda çalışmaları bulunmak.
4MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMALZEME BİLİMİPROFESÖR11Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Seramik sentezleme ve Borlama konularında çalışmaları bulunmak.
5SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİPROFESÖR11Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında almış olmak. Kronik hastalığı olan çocukların yaşam kaliteleri konusunda çalışmaları bulunmak.
6SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİPROFESÖR11Doçentliğini Hemşirelik Bilim Alanında almış olmak. Sağlık İnanç Modeli ile yapılmış çalışmaları bulunmak.
7TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULUMAKİNEPROFESÖR11Doçentliğini Tarımsal Mekanizasyon Bilim Alanında almış olmak.Isıl işlemler, Korozyon ve Toprak işleme makineleri konularında çalışmaları bulunmak.
8AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULUBANKACILIK VE SİGORTACILIKDOÇENT11Doçentliğini Maliye Bilim Alanında almış olmak. Küreselleşmenin kamufinanslarına etkisi ve Kamu harcamalarında etkinlik konularında çalışmaları bulunmak.
9FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİANALİZ VE
FONKSİYONLAR TEORİSİ
DOÇENT11Doçentliğini Matematik Bilim Alanında almış olmak. Fuzzy sayı dizileri konusunda çalışmaları bulunmak.
10FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİUYGULAMALI MATEMATİKDOÇENT11Doçentliğini Matematik Bilim Alanında almış olmak. Diferansiyel denklemler ve Çizgelerin zedelenebilirliği konularında çalışmaları bulunmak.
11İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSATDOÇENT11Doçentliğini Makro İktisat Bilim Alanında almış olmak. Para politikası ve Bölgesel kalkınma konularında çalışmaları bulunmak.
12İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT11Doçentliğini Finans Bilim Alanında almış olmak. Opsiyon , SWAP sözleşmeleri, Ekonomi politikaları konularında çalışmaları bulunmak.
13İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİYÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT21Doçentliğini Yönetim ve Strateji Alanında almış olmak. Liderlik, Örgütsel güç, Örgütsel politika konularında çalışmaları bulunmak.
14İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERDOÇENT11Doçentliğini Avrupa Birliği Bilim Alanında almış olmak. Avrupa Birliği’nin Orta Asya ve Afrika ile ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.(Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te Belirtilen Şartları
Sağlamak)
15İŞLETME FAKÜLTESİMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT11Doçentliğini Muhasebe Bilim Alanında almış olmak. Yaratıcı muhasebe, Risk saptama ve yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
16İŞLETME FAKÜLTESİMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT11Doçentliğini Muhasebe Bilim Alanında almış olmak. Muhasebe kalitesi ve Entegre raporlama konularında çalışmaları bulunmak.
17MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR BİLİMLERİDOÇENT11Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak.Nesnelerin interneti, Bilgi yönetimi, Semantik Web konularında çalışmaları bulunmak.
18MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİDOÇENT11Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak. Doğrusal olmayan dinamik sistemler konularında çalışmaları bulunmak.
19MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMALZEME BİLİMİDOÇENT11Malzemelerin bozunma kinetik ve termodinamik büyüklüklerinin belirlenmesi konularında çalışmaları bulunmak.
20SALİHLİ İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMADOÇENT11Doçentliğini Pazarlama Bilim Alanında almış olmak. Tüketici davranışları, Örgütsel tedarik zinciri, Müşteri ilişkileri yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
21SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Alanında almış olmak.Diyabet ve Kanser konularında çalışmaları bulunmak.
22SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOÇENT11Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Alanında almış olmak. Fekal inkontinans ve Fonksiyonel bağırsak hastalıkları konularında çalışmaları bulunmak.
23SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPORDOÇENT11Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Sporda davranış örüntüleri ve İletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.
24SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPORDA
PSİKOSOSYAL ALANLAR
DOÇENT11Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Beden imgesi konusunda çalışmaları bulunmak ve Sporda psikofizyolojik araştırmalar yapmış olmak.
25SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR SAĞLIK BİLİMLERİDOÇENT11Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak. Antioksidan enzimler ve Sporda genetik konularında çalışmaları bulunmak.
26TIP FAKÜLTESİACİL TIPDOÇENT11Doçentliğini Acil Tıp Bilim Alanında almış olmak. Acil servislerde kritik hastalıklar ve Kemik kırıkları konularında ultrasonografik çalışmaları bulunmak.
27TIP FAKÜLTESİRADYASYON ONKOLOJİSİDOÇENT11Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi Bilim Alanında almış olmak. Pediatrik onkoloji, kemik ve yumuşak doku kanserleri, hematolojik kanserler konularında deneyimli olmak.
28FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİDENEYSEL PSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Bilişsel Nöropsikoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Faillik hissi ve Zaman algısı konularında çalışmaları bulunmak.
29FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİGEOMETRİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Geometri Alanında Doktora yapmış olmak. Öklidyen ve Lorentziyen küresel eğrilerin karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunmak.
30FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYAL PSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Psikoloji Alanında Doktora yapmış olmak. Sosyal temsiller, Sosyal biliş ve kategorizasyon konularında çalışmaları bulunmak.
31HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR YAZILIMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Yazılım Mühendisliği Alanında yapmış olmak.
32HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Yazılım Mühendisliği Alanında yapmış olmak.
33HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında yapmış olmak. Nanoyağlayıcılar ve bunların soğutma sistemleri üzerine uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.
34İLAHİYAT FAKÜLTESİARAP DİLİ VE BELAGATIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Tefsir Alanında Doktora yapmış olmak. Temel islam bilimlerinde unutkanlık kavramı ve muhavere üzerine çalışmaları bulunmak.
35İLAHİYAT FAKÜLTESİHADİSDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.Hadis Alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş islam düşüncesinde peygamber tasavvuru üzerine çalışmaları bulunmak.
36İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. İslam Hukuku Alanında Doktora yapmış olmak. Fıkıh usulü ve İslamda aile hukuku konularında çalışmaları bulunmak.
37İLAHİYAT FAKÜLTESİTEFSİRDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51İlâhiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Tefsir Usulü Alanında Doktora yapmış olmak. Tefsir usulü ve içeriği konusunda çalışmaları bulunmak.
38MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR YAZILIMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak. Yapay zeka, Modelleme ve Simülasyon üzerine çalışmaları bulunmak.
39MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
TERMODİNAMİK VE
ISI TEKNİĞİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Termodinamik Alanında Doktora yapmış olmak. Yoğuşturucu tasarımları ve ısıl sistemlerin
termodinamik analizleri konularında çalışmaları bulunmak.
40MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ULAŞTIRMADOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Ulaştırma Alanında Doktora yapmış olmak. Otonom
yük trenleri konusunda çalışmaları bulunmak.
41SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora yapmış olmak. Çocuk sağlığı, Kadın sağlığı ve Gebelikte çevresel maruziyet konularında çalışmaları bulunmak.
42SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ebelik Alanında tamamlamış olmak. Doğuma hazırlık
eğitimi ve Özyeterlilik üzerine çalışmaları bulunmak.
43TIP FAKÜLTESİÇOCUK CERRAHİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak.
44TIP FAKÜLTESİFARMAKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Farmakoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Deneysel diyabet ve gebelikte ilaç kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.
45TIP FAKÜLTESİGÖĞÜS HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Göğüs Hastalıkları Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Astımlı hastalarda metabolizma hormonları ile ilgili çalışmaları bulunmak.
46TIP FAKÜLTESİKALP VE DAMAR
CERRAHİSİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Aort anevrizma ve diseksiyonu
tamirleri, Ototransfüzyonun etkinlği konularında çalışmaları bulunmak.
47TIP FAKÜLTESİNÖROŞİRÜRJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Nöroşirürji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Omurilik travmaları veGebelerde şant enfeksiyonlarının tedavisi konularında çalışmaları bulunmak.
48TIP FAKÜLTESİRADYASYON ONKOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Radyasyon Onkolojisi Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Beyin tümörleri ve jinekolojik kanser konularında çalışmaları bulunmak

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
– Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.
– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
– Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
GENEL ŞARTLAR
– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
– 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniver sitemiz Senatosu’nun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
– Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– İlan şartlarımızı taşıyan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen v ey a post a y ol uy l a başvurmaları gerekmektedir . Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği birime ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
MUAFİYET
– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yüksek öğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
– Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
– ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
– Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
– Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı)
– Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti
– Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
– Özgeçmiş ve Var ise İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Fotoğraf (1 Adet)
– Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
– SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)
– İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti
NOT
– Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
– Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
– Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
– Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Giriş Sınavları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 15 . maddesinde belirtilen usullere göre yapılır.

SIRA NOBİRİMANABİLİ DALI / PROGRAMBAŞVURULACAK KADRO UNVANIDERECEADETİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
TÜRK MUSİKİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Lisans mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları Alanında Tezli Yüksek Lisansyapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl Ud dersi vermiş olmak.
2TIP FAKÜLTESİGÖĞÜS HASTALIKLARIÖĞRETİM GÖREVLİSİ21Göğüs Hastalıkları Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Tütün bağımlılığının tedavisi konusunda deneyimli olmak.
3TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİÖĞRETİM GÖREVLİSİ21Nöroloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak.Nöroloji yoğun bakım hastalarının takibinde ve trombolitik tedavide deneyimli olmak.
4TIP FAKÜLTESİPATOLOJİÖĞRETİM GÖREVLİSİ21Patoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Hematolenfoid patolojiyle ilgili çalışması olmak.
5TIP FAKÜLTESİRADYOLOJİÖĞRETİM GÖREVLİSİ21Radyoloji Alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Çocuk hastalarda akut batının radyolojik gelişimi konusunda tecrübeli olmak ve bu konuda çalışması bulunmak.
6TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULUBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
7FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKİ COĞRAFYAARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71Coğrafya Bölümü Lisans mezunu olmak. Fiziki Coğrafya Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
8FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİGELİŞİM PSİKOLOJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
71Lisans mezuniyetini Psikoloji Alanında almış olmak. Psikoloji Alanında Doktora yapıyor olmak.
9FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TÜRK İSLAM
DÜŞÜNCESİ TARİHİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
71Fakültelerin Felsefe Bölümü ya da İlâhiyat/İslami İlimler Fakültelerinden Lisans mezunu olmak.
Felsefe Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
10FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRKİYE COĞRAFYASIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri Coğrafya Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Coğrafya Alanında Doktora yapıyor olmak.
11FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİYÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
12HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR YAZILIMIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
71Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
13İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
71İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
14İŞLETME FAKÜLTESİİKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI
İKTİSAT
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71İktisat veya Ekonomi ve Finans Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
15MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR BİLİMLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ
ALAN)
71Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
16MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRONİKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora yapıyor olmak.
17MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÜRETİM METALURJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ71Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
18SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİM
BİLİMLERİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
71Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

 
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 15.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.12.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 14.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.12.2021
** “Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.