Marmara Üniversitesi 31 Öğretim Görevlisi Alacak

Marmara Üniversitesi 31 Öğretim Görevlisi Alacak
Yayınlama: 15.10.2021
23
A+
A-

Marmara Üniversitesi 31 Öğretim Görevlisi Alacak

Marmara Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

Birim Bölüm Anabilim/Anasanat/Program Adet Kadro
Unvanı
İlan Metni
Atatürk Eğitim
Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi 1 Profesör Yabancı Dil Alanında Öğretmen Eğitimi Konusunda Uzmanlaşmış, Eğitim Alanında Avrupa Projesinde Görev Almış ve Erasmus Değişim Programı
Çerçevesinde Yurtdışında Ders vermiş olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bitki Hastalıkları ve
Mikrobiyoloji
1 Profesör Biyoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Bakterilerde çevreyi algılama (Quorum Sensing) sistemi ve biyofilm inhibitörleri alanında SCI-E kapsamında uluslararası dergilerde nitelikli yayınları olmak.
Uluslararası projelerde yürütücü olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Profesör Biyoloji Alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kanser moleküler mekanizmaları üzerine SCI-E kapsamında uluslararası dergilerde nitelikli yayınları olmak. Kanser alanında ulusal ve uluslararası projelerde
görev almış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Profesör Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak; 20. yüzyıl İngiliz romanı üzerine çalışmaları bulunmak; postmodern ve postkolonyal edebiyat
üzerine çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji 1 Doçent Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Bitki üreme biyolojisi, çiçek ontogenisi ve polen tüpü uzaması konularında SCI-E kapsamında taranan uluslararası dergilerde nitelikli yayınları olmak.
Alanında yurt dışı tecrübesi olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim –
Tercümanlık /
Almanca
Mütercim -Tercümanlık (Almanca) 1 Doçent Doçentliğini Çeviribilim alanında almış olup, görsel
işitsel çeviri, tıp, göstergebilim ve sinema üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim – Tercümanlık / Fransızca Mütercim -Tercümanlık (Fransızca) 1 Doçent Doçentliğini Çeviribilim alanında almış olup, çeviribilimde karşıtlıklar, deyim, atasözleri ve kalıplaşmış ifadelerin çevirileri ile ilgili yayınları
olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji 1 Dr. Öğr. Üyesi Biyoloji mezunu olmak. Böcek sistematiği ve adli
entomoloji alanında SCI-E kapsamında taranan uluslararası dergilerde nitelikli yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik 1 Dr. Öğr. Üyesi Fizik Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak; optik fiber bazlı haritalandırma metotları üzerine uzmanlığı olup doğrusal olmayan optik absorpsiyon ve optik limitleme konularında uluslararası endeksli dergilerde
yayın sahibi olmak ve proje yürütmek.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Ortaçağ Tarihi alanında yapmış olmak. 13-
15. Yüzyıl Anadolu tarihine dair çalışmaları olmak. Q1 ya da Q2 kategorisindeki dergilerde ve uluslararası yayınevlerinde İngilizce ya da Almanca yayın yapmış ve uluslararası akademik projelerde araştırmacı olarak
bulunmuş olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Dr. Öğr. Üyesi Sömürgecilik sonrası edebiyat, kadın çalışmaları, dünya edebiyatı alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak; yurtdışında lisans seviyesinde ders verme deneyimi
olmak.
İlahiyat
Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 1 Dr. Öğr. Üyesi İslam Tarihi alanında Doktora yapmış olmak, Arapça ders anlatabilecek dil yeterliliğine sahip olmak.
İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı 1 Dr. Öğr. Üyesi Arap Dili ve Belagatı alanında Doktora yapmış olmak
İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 1 Dr. Öğr. Üyesi İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak
İletişim
Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema 1 Dr. Öğr. Üyesi Sinema ve televizyon çalışmaları üzerine yayınlara sahip olmak, Kamusal Yayıncılık ve televizyon dizileri alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda bilimsel yayın yapmış olmak. Doktora sonrası uluslararası indekslerde yabancı dilde yayınlanan dergilerde nitelikli yayını olmak, Kurmaca film ve belgesel film alanlarında ulusal ve uluslararası film çalışmalarına sahip olmak, Senaryo ve film yapım teknikleri üzerine uluslararası sertifikalı eğitimlere sahip
olmak.
İslam Ekonomi ve Finansı Enstitüsü İslam Ekonomi ve Finansı 1 Profesör İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmaları ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmak, İngilizce ders verme yetkinliğine
sahip olmak.
İslam Ekonomi ve Finansı Enstitüsü İslam Ekonomi ve Finansı 1 Doçent İslam hukuku alanında doktora yapmış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. Katılım bankalarında danışma
komiteleriyle ilgili pratik tecrübesi bulunmak.
İslam Ekonomi ve Finansı Enstitüsü İslam Ekonomi ve Finansı 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisansüstü çalışmalarını İslami Finans alanında yurtdışında tamamlamış olmak. İslam Ekonomisi ve Finansı alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce ders verme yetkinliğine sahip olmak
İşletme
Fakültesi
İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman 1 Profesör Doçentlik unvanını Muhasebe alanından almış olmak, hile denetimi, bağımsız denetim, kripto varlık muhasebesi ve vergilendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi 1 Profesör Mimarlık bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak, Mimari tasarım-kuram, kent-mekan-toplum ilişkileri alanlarında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak, kitap çalışması olmak, Tübitak ve BAP projesi yürütmüş veya yürütüyor olmak, Yükseköğretim kurumlarında, eğitim dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlarda ders verme tecrübesine sahip olmak, YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 90 veya üzeri puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Üretim Metalurjisi 1 Profesör Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent olmak; Metal Geri Kazanımı konusunda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Biyomühendislik alanında almış olmak. Mekanistik ve gelişimsel toksisite konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak. Lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak. En az 1 yıl süreyle yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak. TÜBİTAK projelerinde yürütücülük yapmış veya yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Lisansını Çevre Mühendisliğinden almış olmak; Yüksek Lisans ve Doktora araştırma konuları Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında olmak; Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevre Mühendisliğine Uygulamaları, Katı Atık Yönetimi ve Atıksu Çamurlarının Bertarafı üzerine SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları bulunmak. En az bir sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Doçent Fizyoloji doktorası olmak, fizyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, deneysel hayvan çalışmaları deneyimi ve yayını olmak
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık
Pazarlama 1 Doçent Pazarlama bilim dalında doçent unvanı almış olmak. Çevik pazarlama, nöropazarlama uygulamaları, mobil pazarlama ve sosyal medya pazarlamasında etik
konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Tasarım Moda Tasarım 1 Profesör Tasarım Alanında Doçent unvanı almış olmak, Tekstil ve Moda Tasarımı konularında bilimsel ve sanatsal çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Makineleri 1 Profesör Anahtarlamalı relüktans motorlar, Anahtarlamalı relüktans motor sürücüleri ve kontrolü, Yapay sinir ağları, Fotovoltaik sistemler konularında çalışmaları olmak, en az 5 proje yürütücülüğü yapmış olmak, lisans veya lisansüstü seviyede; Güç Elektroniği, Elektrik Makinaları, Mikroişlemciler, Elektrik Makinalarının Tasarımı, Sanal Gerçeklik, Otonom Sistemler ve Otomasyon Sistemleri konularında ders vermiş olmak, doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı yapmış
olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini tamamlamış olmak, Temel ve ileri matematik konularına hakim olmak, yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları üzerine birincil indeksli uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak ve lisans düzeyinde alana ilişkin ders
verme tecrübesine sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Siber Güvenlik 1 Dr. Öğr. Üyesi Nesnelerin interneti, bilgisayar haberleşmesi ve gömülü sistemler üzerine akademik çalışmalar yapıyor olmak ve bu alanlarda uluslararası birincil indeksli dergilerde yayın yapmış olmak, önlisans ve lisans düzeyinde alana
ilişkin ders verme tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Sosyal
Pediatri alanında ileri eğitimi ve bu alanda mülteci sağlığı dahil çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programı tamamlamış olmak, deneysel hayvan modellerinde çalışmaları ve yayınları olmak,
yurtdışı deneyimi olmak.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.
 
 

İlan Takvimi;

• İlan Tarihi : 12.10.2021
  • Son Başvuru Tarih: 26.10.2021
NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.