Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alım Duyurusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alım Duyurusu
Yayınlama: 07.03.2023
Düzenleme: 07.03.2023 12:38
209
A+
A-

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılmak üzere 100  İtfaiye Eri alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları.
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
5. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
6. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, www.mersin.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış
kare kodlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir.)
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Mersin Büyükşehir Belediyesinin memur alımı başvuruları Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular sadece İstenen belgelerle birlikte şahsen ilgili belediye ye yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 27 – 31 Mart 2023

Başvuru Adresi: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin

 

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.