Meteoroloji Genel Müdürlüğü kpss en az 60 ile personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kpss en az 60 ile personel alacak
Yayınlama: 24.05.2023
Düzenleme: 24.05.2023 01:39
552
A+
A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine çalıştırılmak üzere 78 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Meteoroloji ( MGM ) Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 kişilik kadro ile merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilecek;

  • 4 sözleşmeli Mühendis,
  • 1 sözleşmeli Büro Personeli,
  • 61 sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför)
  • 12 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

 

A) GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR
B. 1-BÜRO PERSONELİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B. 2- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B. 3- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B. 5- MÜHENDİS
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

 

 YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR VE BİRİMLER

İL BİRİM TEŞKİLAT UNVAN TOPLAM
Büro Personeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Destek Personeli (Şoför) Mühendis Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Ankara Merkez Birimleri Merkez 11 2 2 15
İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Edirne Edirne Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Kırklareli Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1
Çeşme Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Manisa Manisa Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Çanakkale Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1
Bilecik Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 2 3
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Muğla Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1
Uşak Uşak Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Gaziantep Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Mersin Anamur Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2 4
Yozgat Yozgat Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Sivas Sivas Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2
Cihanbeyli Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Niğde Niğde Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Ankara Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2
Zonguldak Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Düzce Düzce Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1
Ordu Ordu Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Kastamonu İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1
Rize Rize Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Gümüşhane Gümüşhane Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Artvin Artvin Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2
Erzincan Erzincan Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Tunceli Tunceli Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2
Feritmelen Meydan Met. Md.lüğü Taşra 1 1
Hakkari Hakkari Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Muş Muş Meydan Metoroloji Md.lüğü Taşra 1 1
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Taşra 1 1 2
Batman Batman Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
Iğdır Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Taşra 2 2
Kars Kars Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 1
TOPLAM 1 59 2 4 12 78

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru Tarihleri: 10/05/2023 – 26/05/2023  Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.