İş İlanları Genel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşkur Üzerinden Personel Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşkur Üzerinden Personel Alacak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve bakım-onarım hizmetleri personeli alacağını duyurdu. Peki..

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşkur Üzerinden Personel Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşkur Üzerinden Personel Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve bakım-onarım hizmetleri personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
Çalıştırılacağı Hizmet Türü Alınacak Personel Sayısı Cinsiyet Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi 18 Farketmez 1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
5- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için
en az 160cm boyunda olmak.
Temizlik Görevlisi 11 Farketmez 1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
Bakım-Onarım Hizmetleri (Marangozluk İşleri) 1 Erkek 1-En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
TOPLAM 30
Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
A- GENEL SARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
B- AÇIKLAMALAR
1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2. Askerlik ile ilişiği olmamak,
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
D- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 29-30 Eylül 2021 ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.
Sözlü Mülakat Tarihleri
Güvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021
Temizlik Hizmetleri : 01 Ekim 2021
Bakim ve Onarım Hizmetleri : 01 Ekim 2021
F- BELGE TESLİMİ
Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. (2) Fotoğraf
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
9. Bakim Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi.
Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 07.09.2021

  • Son başvuru Tarihi
    11.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL