Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alacak
Yayınlama: 28.05.2023
Düzenleme: 28.05.2023 19:33
164
A+
A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine çalıştırılmak üzere 146 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 Kontenjan Dağılımı Nedir?

Rektörlük Birimleri:

 • 18 Teknisyen,
 • 13 Destek Personeli,
 •  5 Tekniker,
 • 2 Kütüphaneci,
 • 2 Psikolog,

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği:

 • 11 Sağlık Teknikeri,
 • 1 Diyetisyen,
 • 38 Sağlık Teknikeri,
 • 5 Diğer Sağlık Personeli,
 • 17 Sağlık Teknikeri,
 • 2 Psikolog,
 • 1 Destek Personeli ( Garson ),

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ( KONÜDAM ),

 • 1 Biolog,

Veteriner Fakültesi

 • 1 Teknisyen,

Diş Hekimliği Fakültesi:

 • 9 Destek Personeli,
 • 13 Sağlık Teknikeri,
 • 1 Diğer Sağlık Personeli,
 • 55 Sağlık Teknikeri

 

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
7) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

 

 

ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)
2) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Önlü Arkalı veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası
Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
4) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
5) Tecrübe istenilen pozisyonlar için (Mezuniyetten sonra çalışılan süreler değerlendirilecektir.) MESLEK KODUNU GÖSTERİR SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel
kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilecektir. (SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
6) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)
7) Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge) /Terhis belgesi
8) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
9) En az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu (İstenilen ilan kodu (R-115,R-116, M-112) için atanmaya hak kazanması halinde evraklarını teslim ederken talep edilecektir)
Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için
nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla baĢvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği,
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen
şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversiteye personel alımı başvurusu için adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: 16 – 30 Mayıs 2023

İLANIN TAM METNİ

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.