İş İlanları Eğitim Genel

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 40 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 40 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

S.
N.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM K. UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR
1 Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini sınıf öğretmenliği alanından almış olmak. İlk okuma yazma ve Türkçe öğretimi
alanında çalışmaları olmak.
2 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör 1 1 Fotosentetik bakterilerle biyohidrojen ve biyopolimer üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
3 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve Televizyon Profesör 1 1 Genel gazetecilik alanında doçentlik almış olmak. Radyo- Televizyon yayıncılığı alanında uygulamalı çalışmaları bulunmak.
4 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Hematoloji veya onkoloji alanında uzmanlığı almış olmak. Transkobalamin eksikliği konusunda çalışma yapmış
olmak.
5 Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Görsel ve işitsel algıya ilişkin beyin işlevlerinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
6 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Biyosensor, polimer kompozit membran ve sitotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak.
7 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve
İmalat
Profesör 1 1 Doçentliğini makine mühendisliği alanından almış olmak. Nano yapılı metal kompozit ve fonksiyonel malzemeler
konularında çalışmaları olmak.
8 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Profesör 1 1 Popüler kültür, toplumsal değişim ve mitoloji alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
9 Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Eski Türk
Edebiyatı
Profesör 1 1 16. ve 17. yüzyıl divan şiiri
üzerine çalışmaları olmak.
10 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Türk Halk Müziği solfej ve
bağlama eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
11 Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 1 Nahiv alimlerini konu alan tabakat eserleri üzerine çalışma yapmış olmak.
12 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doçent 3 1 Çocuklarda dental ağrı için ölçek ve çizim kullanımı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçent 3 1 Doçentlik unvanını moleküler biyoloji ve genetik alanında almış olmak. Bitkilerde tüm genom düzeyinde analizler ve gıda genomiği alanlarında çalışmaları
olmak.
14 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık Doçent 1 1 Işıl işlemli ahşap malzemelerde karbon elyaf kullanımı, mobilya ve dekorasyon alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
15 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 3 1 Kampüs yerleşkeleri, fakülte
binaları ve sosyal etkileşim üzerine çalışmış olmak.
16 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 3 1 Kanser destek tedavisinde antiemetikler ve meme kanseri hastalarında tümör belirteçleri konularında çalışmalar yapmış
olmak.
17 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doçent 2 1 Preklinik araştırmalar ve glioblastoma için ilaç adayı sentezi konularında çalışmış
olmak.
18 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Doçent 2 1 Süt teknolojisi, gıda endüstrisinde patojen mikroorganizmalar ve süt tozlarının akış özelliklerinin belirlenmesi konularında
çalışmaları olmak.
19 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Diyet liflerinin karakterizasyonu ve bunların kolonik mikroorganizmalar üzerine etkisi konularında çalışma yapmış
olmak.
20 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Doçent 1 1 Doçentliğini metalurji ve malzeme mühendisliği alanında almış olmak. Hibrit malzemelerin sentezi ve perovskit güneş hücreleri uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak. Bu anabilim dalında eğitim-öğretim
%100 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari
85 puandır.
21 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Birey ve Toplum Sorunları Doçent 1 1 Yüksek lisans ve doktora eğitimini sosyal hizmet alanında yapmış olmak. Doçentliğini sosyal hizmet alanından almış olmak ve tıbbi sosyal hizmet
alanında çalışmaları olmak.
22 Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Doçent 3 1 Yeniçağ ve Yakınçağ’ da Osmanlı savaş ve diplomasi tarihi (Osmanlı-Rus, Osmanlı- Habsburg, Osmanlı-Fransız), Osmanlı askeri sanayisi konularında çalışma yapmış olmak. Bu anabilim dalında eğitim-öğretim %100 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari
85 puandır.
23 Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Doçent 3 1 Türk dış politikası, devlet dışı silahlı aktörler ve terörizm alanında çalışmalar yapmış. Bu anabilim dalında eğitim-öğretim
%100 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari
85 puandır.
24 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Değerler ve Siyaset Felsefesi Doçent 2 1 20. yüzyıl ahlak filozofları, teknoloji ve özgürlük felsefesi alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
25 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 Genel Türk Tarihi ve Orta Asya Şiilik Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
26 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1 Osmanlı’da seyahat, rehberlik ve konaklama hizmetleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
27 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 3 1 Doçentliğini bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında almış olmak, öğrenme yönetim sistemleri ve programlama eğitimi ile ilgili çalışmaları
bulunmak.
28 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Özel eğitim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Otizm ile ilgili çalışmaları bulunmak.
29 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlköğretim öğrencilerinin okuma ve üst düzey düşünme becerileri konusunda çalışmaları
bulunmak.
30 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Ağız, diş ve çene cerrahisinde ağrı felaketleştirme ve dental anksiyete konularında çalışma
yapmış olmak.
31 Ereğli Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Buğday ıslahı, tahıllarda rejenerasyon sistemi ve genetik çeşitlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
32 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yapı bilgisi ve sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında çalışmalar
yapmış olmak.
33 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usül ve
İcra İflas Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Özel hukuk alanında doktor unvanına sahip olmak. İcra ve iflâs hukukunda tazminatlar
konusunda çalışmış olmak.
34 Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Laser flaremetre ile ilgili çalışma yapmış olmak.
35 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Peritonitli hastalarda ototoksistenin engellenmesi, karaciğer ve böbrek işlev bozukluğu konularında çalışma
yapmış olmak.
36 Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tıpta uzmanlığını histoloji ve embriyoloji alanından almış olmak. İnsan mezenkimal kök hücreler ile ilgili immünohistokimyasal konusunda
çalışma yapmış olmak.
37 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Polimer ince filmler, nanomalzemeler ve elektrokimyasal sensörler konularında çalışmaları olmak. Bu anabilim dalında eğitim- öğretim %100 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari
85 puandır.
38 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ağızları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
39 Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda patates posası silajı üzerine çalışmış olmak. Hayvan besleme alanında doktora
yapmış olmak.
40 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Yüksek lisans ve doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olmak. İngilizce konuşma ve iletişim konusunda yayınları
bulunmak.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.
ÖNEMLİ NOT: Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
1. 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.
6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 29.09.2021
  • Son Başvuru 13.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL