Necmettin Erbakan Üniversitesi; Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi; Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Personel Alacak
Yayınlama: 08.05.2022
111
A+
A-

Necmettin Erbakan Üniversite yapılan açıklamada, birimlerine kazandırılmak üzere, toplam 51 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Necmettin Erbakan Üniversite 51 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Üniversite 23 farklı biriminde görevlendirmek üzere 51 sözleşmeli personel alımı yapacak. Birimine göre kontenjan dağılımı şöyledir;

Rektörlük Birimine Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğüne Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma, Şoförlük gibi hizmetler) ve 2 Destek Personeli ( Bulaşıkçı ) olmak üzere rektörlüğe 24 personel alımı yapılacak.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Hastane bünyesine sağlık personeli alımı kadrosunda olmak üzere 15 Hemşire, 1 Diğer Sağlık Personeli ve 2 Teknisyen alımı olmak üzere toplamda 18 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.

Diş hekimliği Fakültesi Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Fakülteye 55 KPSSS puanı ile 7 Diğer Sağlık Personeli ve 2 Destek personeli alımı gerçekleştirilecek.
 
 


  • * GÖRSELİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

 

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak
 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Kimlik Bilgisi
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
5) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
6) Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)
7) Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)
Adayların https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak
yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 27 Nisan 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 11 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir.
Başvuru Adresi: https://basvuru.erbakan.edu.tr/
 
 

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.