Necmettin Erbakan Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans 770 Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans 770 Personel Alacak
Yayınlama: 07.03.2023
Düzenleme: 07.03.2023 12:38
2.330
A+
A-

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 770 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu Kontenjanlar:

 • 7 Şoför,
 • 40 Teknisyen,
 • 5 Bahçıvan,
 • 10 Temizlik Personeli,
 • 2 Aşçı Yardımcısı,
 • 6 Bulaşıkçı,
 • 10 Garson
 • 100 Hemşire,
 • 8 Diğer Sağlık Personeli,
 • 50 Destek Personeli,

 

Ön Lisans Mezunu Kontenjanlar:

 • 10 Destek Personeli,
 • 4 Garson,
 • 14 Büro Personeli,
 • 2 Aşçı Yardımcısı,
 • 21 Tekniker,
 • 41 Destek Personeli,
 • 13 Destek Personeli (Temizlik),
 • 85 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 90 Diğer Sağlık Personeli,
 • 2 Laborant,
 • 1  Röntgen Teknisyeni,

 

Lisans Mezunu Kontenjanlar: 

 • 180 Hemşire,
 • 2 Veteriner Hekim,
 • 1 Biyolog,
 • 20 Ebe,
 • 1 Diğer Sağlık Personeli,
 • 2 Kütüphaneci,
 • 5 Koruma ve Güvenlik
 • 4 Şoför,
 • 2 Psikolog,
 • 24 Büro Personeli,

 

Kontenjan detayları için tıklayınız / iLANIN TAM METNİ 

 

 

 GENEL ŞARTLAR:

1)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3)      Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4)         Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5)         657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6)         Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
7)         2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS
(B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

 

       ÖZEL ŞARTLAR

1)         Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
2)         Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4)         Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak
5)         Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır.

     BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1)         T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
2)    Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
3)         Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
4)         Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
5)         2022 yılı KPSS sonuç belgesi
6)         Askerlik durum belgesi/Terhis belgesi (Askerlik durum belgesi için e-Devletten alınan karekodlu belge)
7)         Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
8)         Destek Personeli (Şoför) için geçerli sürücü belgesi
9)         Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yapılarak belgelerin online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

 

Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Adaylar ONLİNE başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile getirecektir. ONLİNE ve ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen OHAL Kararı gereğince Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adayların ONLİNE başvuruları yeterli olacaktır. Bu 10 ilde ikamet eden ve ONLİNE başvuru yapan adayların sisteme yükledikleri belgeleri şahsen veya noterden onaylı vekâlet ile teslim etme şartı bulunmamaktadır.

 

 

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Üniversite personel alımı başvuruları için süreç ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Buna göre 27 Şubat 2023 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 13 Mart 2023 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

 

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.