İş İlanları Eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek?..

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

İLAN
NO
ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
2021/1 1 Prof. Dr. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Doçentlik unvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak, sızıntı suyu arıtımı, katı atık yönetimi ve elektrokimyasal arıtım teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
2021/2 1 Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, biyokütle ve çevresel uygulamaları konularında
çalışmalar yapmış olmak
2021/3 1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Mekanik İnşaat Mühendisliği alanında doktora derecesi almış olmak ve heterojen kompozit kabuk tipi yapı elemanları
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/4 1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Termodinamik ve Enerji Teknolojileri Sulu Elektrolit Piller veya Şarj Edilebilir Pil Teknolojileri konusunda çalışmalar
yapmış olmak
2021/5 1 Prof. Dr. Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Türk Müziği ve Müzik Teorileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
2021/6 1 Prof. Dr. Devlet Konservatuvarı Genel Müzikoloji Müzik ve Hareket alanında disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar
yapmış olmak.
2021/7 1 Doç. Dr. Güzel Sanatlar Fak. Resim Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış olmak
2021/8 1 Doç. Dr. Fen -Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Doçentlik unvanını Arkeoloji alanında almış olmak, Samsun bölgesi ile ilgili
arkeolojik çalışmalar yapmış olmak
2021/9 1 Prof. Dr. Fen -Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, zamanla değişen diferansiyel ve ayrık zaman sistemleri ve bunların uygulamaları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
2021/10 1 Doç. Dr. Fen -Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Eski Türkçe’nin leksikolojisi ve enklitik yapılar konularında çalışmalar yapmış
olmak
2021/11 1 Doç. Dr. Fen -Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Doçentlik unvanını Eskiçağ Tarihi alanında almış olmak ve Asurlular
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/12 1 Prof. Dr. Fen -Edebiyat Fakültesi Türk İslam Düşüncesi Doçentlik unvanını Felsefe alanında
almış olmak ve Türk – İslam Felsefesi konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/13 1 Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi Hadis Doçentlik unvanını Hadis alanında almış olmak, Hadis alanında Oryantalizm
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/14 1 Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Doçentlik unvanını Din Eğitimi alanında almış olmak, Din Eğitimi Politikaları ve Tarihi konusunda çalışmalar yapmış
olmak
2021/15 1 Prof. Dr. Tıp Fakültesi Acil Tıp (*)
2021/16 1 Prof. Dr. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon (*)
2021/17 1 Prof. Dr. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum (*)
2021/18 1 Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (*)
Çocuk Metabolizması yandal uzmanı
olmak
2021/19 1 Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (*) Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak
2021/20 1 Doç. Dr. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçentlik unvanını Nefroloji alanında almış olmak, kronik böbrek hastalıklarında beslenme ve açlığın
etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak
2021/21 1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (*) İç Hastalıkları Yoğun Bakım yandal
uzmanı olmak
2021/22 1 Prof. Dr. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanında SSCI, SCI-Exp indeksli
dergilerde yayınları bulunmak
2021/23 1 Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları
ve Öğretim
Üstün yetenekli çocuklar konusunda
çalışma yapmış olmak
2021/24 1 Doç. Dr. Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Doktora ve Doçentlik unvanını Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
alanında almış olmak
2021/25 1 Dr. Öğr. Üyesi Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olmak, Tarım Politikası ve Yayım anabilim dalında doktora yapmış olmak,
SCI/SCI-E/SSCI endeksli dergilerde
yayın yapmış olmak
2021/26 1 Prof. Dr. Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş
Tedavisi
İmplant bağlantılarında stres analizi
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/27 1 Prof. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ortodontik Tedavilerde Diş Hareketlerini hızlandırma teknikleri ile
ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak
2021/28 1 Doç. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Dudak damak yarıklarının ortodontik
tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/29 1 Prof. Dr. Diş Hekimliği
Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Temporomondibuler eklem hastalıkları
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/30 1 Prof. Dr. Veteriner Fakültesi Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Doktora ve Doçentlik unvanını Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji
alanında almış olmak
2021/31 1 Doç. Dr. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doçentlik unvanını Veterinerlik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında almış olmak, mikrobiyal protein sentezi konusunda çalışmalar
yapmış olmak
2021/32 1 Prof. Dr. Bafra Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
Tütün, tıbbi ve aromatik bitkiler
konusunda çalışmalar yapmış olmak
2021/33 1 Doç. Dr. Yaşar Doğu
Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon 2. Kademe Güreş Antrenörlüğü
belgesine sahip olmak, Rekreasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
2021/34 1 Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Doktorasını Rekreasyon veya Antrenörlük Eğitimi anabilim dalında yapmış olmak, Vücut Geliştirme ve Fitness Yardımcı Antrenör Belgesine
sahip olmak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize   2547   sayılı   Kanun   Hükümlerine   göre   Öğretim   Üyesi   alınacaktır. Adayların  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesinde  ve  diğer  ilgili  mevzuatlardaki  şartları  taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör   Adayları;   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin 14.  maddesi  gereğince  adayların  Anabilim  Dalları  ile  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru  dilekçesinde  Başlıca  Araştırma  Eserini  belirtmelidir),  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan atıfları,  yönettiği  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmalarını,  Üniversiteye  katkılarını  kapsayan  ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  4  takım  dosyayı,  3  adet  USB  ve  1  adet  DVD  ortamında  teslim  etmeleri gerekir.

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  takım  dosya  (3  adet  USB  ve  1  adet  DVD  ortamında);  tasdikli mezuniyet    belgesi,    doktora    veya    uzmanlık    belgesinin    onaylı    sureti    ile    başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:
1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin   Bildirim   ve   Değerlendirme   Formunu   ve   Öğretim   Üyesi   Bilgi   Formunu   (bilgisayar ortamında)  1  adet  doldurarak  başvuruda  dilekçe  ekinde  Özgeçmiş  ve  Yayın  listesi  ile  birlikte teslim    edilmesi;    ayrıca,    Doçent    adaylarının    onaylı    Doçentlik    belgesini    teslim    etmesi gerekmektedir.
2-Müracaat  edecek  adaylar  “Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve Atanmalarda   Uygulanacak   Esaslar   Yönergesi”nde   belirlenen   koşulları   yerine   getirmeleri gerekmektedir.   (http://www.omu.edu.tr)   adresinden   Üniversitemiz/Kamu   Mevzuat   Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler   kısmından   ulaşılabilir.   Ayrıca   başvuracak   adayların   Üniversitemiz Akademik   Yükseltilme   ve   Atanmalarda   Uygulanacak   Esaslar   Yönergesine   göre   puanlama listelerini  oluşturarak  ve  imzalayarak  (1’er  takım)  tüm  dosyalara  koymaları  gerekmektedir. (Profesör  adaylarının  bilimsel  araştırma  ve  yayın  faaliyetlerini  doçentlik  öncesi  ve  doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT  YERİ:  Profesör  ve  Doçent  adaylarının  Üniversitemiz  Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden   fazla   kadroya   müracaat   edemez.   Belirtilen   şartları   taşımayan   ve   süresi   içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(*) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 06.07.2021
• Son Başvuru Tarihi : 26.07.2021 (Mesai Bitimi)

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL