Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak 2021
Yayınlama: 30.06.2021
6
A+
A-

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak 2021

OrduÜniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

İlan No Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet Derece Açıklama
202101 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya /
Organik Kimya
Doçent 1 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Organik
Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak.
202102 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi /
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Doçent 1 1 Doçentliğini Arkeoloji alanında almış olmak. Batı ve Çağdaş Sanatlar alanında çalışmalar yapmış olmak.
202103 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih /
Yeniçağ Tarihi
Profesör 1 1 Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak.
Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
202104 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih /
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Doçent 1 1 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
202105 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı /
Eski Türk Dili
Doçent 1 1 Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak. Eski Türk Dili alanında çalışmalar yapmış olmak.
202106 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri /
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Profesör 1 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
202107 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat / İktisat Teorisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
202108 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme /
Yönetim ve Organizasyon
Profesör 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
202109 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma / Fitopatoloji Profesör 1 1 Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Bitki hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202110 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği /
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği
Profesör 1 1 Doçentliğini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında almış olmak. Uzakyol Vardiya Zabiti Eğitimi verebilmek için gerekli olan asgari şartları taşımak.
202111 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri
Yönetimi /
Deniz Ulaştırma İşletme
Yönetimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
202112 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri /
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doçent 1 1 Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak.
202113 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri /
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doçent 1 1 Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak.
202114 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk Kardiyolojisi alanında almış
olmak.
202115 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler /
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Doçent 1 1 Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış
olmak.
202116 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Endodonti Doçent 1 1 Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak.
202117 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Pedodonti Doçent 1 1 Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanında almış
olmak.
202118 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler /
Protetik Diş Tedavisi
Doçent 1 1 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış
olmak.
202119 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon Doçent 1 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmaları bulunmak.
202120 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında almış olmak. Öğretmen adaylarının pedagojik bilgileri konusunda çalışma
yapmış olmak.
202121 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi / Matematik Eğitimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında almış olmak. Matematiksel muhakeme konusunda çalışma yapmış olmak.
202122 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi / Matematik Eğitimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında almış olmak. Mesleki farkındalıklar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202123 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Eğitimi / Türkçe Eğitimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202124 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak. Din Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
202125 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları /
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Doçent 1 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
202126 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor /
Beden Eğitimi ve Spor
Profesör 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak. Motor Gelişim alanında çalışmalar yapmış olmak.
202127 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor / Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Atletik Performans konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202128 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri / Makine Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Dental Malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202129 Ünye Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama /
Mimari Restorasyon
Doçent 1 1 Doçentliğini İç Mimarlık alanında almış olmak.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü;

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya eDevlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya edevlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Genel Şartlar;
*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.
*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 25 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 9 Temmuz 2021
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.