PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK Pamukkale Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 110 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru..

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Pamukkale Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 110 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;

 Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik Kod Unvanı KPSS

Puan Türü

Kadro Sayısı Aranılan Nitelikler
 

HM01

Hemşire*  

KPSS (P3)

 

20

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü lisans mezunu

olmak.

HM02 Hemşire KPSS (P94) 6 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
 

RT01

 

Röntgen Teknisyeni

 

KPSS (P93)

 

3

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ECZ01 Eczacı** 2  Eczacılık lisans programından mezun olmak.
 

ST01

 

Sağlık Teknikeri

 

KPSS (P93)

 

5

 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil

 Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım,

 İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

ST02

 

Sağlık Teknikeri

 

KPSS (P93)

 

5

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun

olmak.

ST03 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST04 Sağlık Teknikeri KPSS (P93) 3 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
DSG01 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P93) 3 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.
DSG02 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P93) 1  Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
DSG03 Diğer Sağlık Personeli KPSS (P3) 1 Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Dil ve

 Konuşma Terapisi Bölümü lisans mezunu olmak.

 

LAB01

 

Laborant

 

KPSS (P93)

 

4

 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

TKN01 Teknisyen KPSS (P94) 2 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 

KGG01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)  

KPSS (P93)

 

5

 Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu

 Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.(İlçelerde istihdam edilecektir.)

 

DP01

Destek Personeli (Erkek)  

KPSS (P94)

 

10

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.)

 

DP02

Destek Personeli (Kadın)  

KPSS (P94)

 

5

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.)

 

DP03

Destek Personeli (Erkek) KPSS (P94) 11 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)
 

DP04

Destek Personeli (Erkek)  

KPSS (P94)

 

2

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (İlçelerde istihdam edilecektir.)

 

 

DP05

 

Destek Personeli (Erkek)

 

KPSS (P94)

 

10

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım

 Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak. (Merkez kampüsü veya ihtiyaç olması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)

 

DP06

Destek Personeli (Erkek)  

KPSS (P94)

 

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık

 Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya Veteriner

 Sağlık Dalından mezun olmak.

 

DP07

Destek Personeli (Kadın)  

KPSS (P94)

 

6

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)
BP01 Büro Personeli KPSS (P93) 2  Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezunu olmak.
MÜH01 Mühendis KPSS (P3) 1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü lisans programından mezun

olmak.

AV01 Avukat KPSS (P3) 1 –  Hukuk lisans programından mezun olmak.

–  Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatı sahibi olmak.

 

 • Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.

** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış
 • Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (İlan tarihinden itibaren olmak kaydıyla tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).
 • 06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu
 • Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir).

 

DESTEK PERSONELİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu
 • Temizlik, bahçe, ağaç, çim bakım, eşya ve evrak taşıma gibi hizmetleri yerine

 

GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

 

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
 • 04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

 

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar” belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir.
 • Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir.
 • Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

 

 Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç:   12.01.2022 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş     : 26.01.2022 (Mesai Bitimi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)grubu puan sıralamasına ( KPSS  puanlarının eşit  olması

 halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik

 tanınır) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddüte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL