PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Yayınlama: 25.01.2022
61
A+
A-

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Pamukkale Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 110 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;
 Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik KodUnvanıKPSS
Puan Türü
Kadro SayısıAranılan Nitelikler
 
HM01
Hemşire* 
KPSS (P3)
 
20
Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü lisans mezunu
olmak.
HM02HemşireKPSS (P94)6Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
 
RT01
 
Röntgen Teknisyeni
 
KPSS (P93)
 
3
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ECZ01Eczacı**2 Eczacılık lisans programından mezun olmak.
 
ST01
 
Sağlık Teknikeri
 
KPSS (P93)
 
5
 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil
 Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım,
 İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 
ST02
 
Sağlık Teknikeri
 
KPSS (P93)
 
5
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
ST03Sağlık TeknikeriKPSS (P93)1Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST04Sağlık TeknikeriKPSS (P93)3Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
DSG01Diğer Sağlık PersoneliKPSS (P93)3Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.
DSG02Diğer Sağlık PersoneliKPSS (P93)1 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
DSG03Diğer Sağlık PersoneliKPSS (P3)1Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Dil ve
 Konuşma Terapisi Bölümü lisans mezunu olmak.
 
LAB01
 
Laborant
 
KPSS (P93)
 
4
 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
TKN01TeknisyenKPSS (P94)2Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 
KGG01
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 
KPSS (P93)
 
5
 Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
 Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.(İlçelerde istihdam edilecektir.)
 
DP01
Destek Personeli (Erkek) 
KPSS (P94)
 
10
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
(Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.)
 
DP02
Destek Personeli (Kadın) 
KPSS (P94)
 
5
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
(Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde istihdam edilecektir.)
 
DP03
Destek Personeli (Erkek)KPSS (P94)11Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)
 
DP04
Destek Personeli (Erkek) 
KPSS (P94)
 
2
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (İlçelerde istihdam edilecektir.)

 

 
DP05
 
Destek Personeli (Erkek)
 
KPSS (P94)
 
10
Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım
 Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak. (Merkez kampüsü veya ihtiyaç olması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)
 
DP06
Destek Personeli (Erkek) 
KPSS (P94)
 
1
Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık
 Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya Veteriner
 Sağlık Dalından mezun olmak.
 
DP07
Destek Personeli (Kadın) 
KPSS (P94)
 
6
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Merkez Kampüsünde istihdam edilecektir.)
BP01Büro PersoneliKPSS (P93)2 Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezunu olmak.
MÜH01MühendisKPSS (P3)1Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü lisans programından mezun
olmak.
AV01AvukatKPSS (P3)1–  Hukuk lisans programından mezun olmak.
–  Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatı sahibi olmak.

 

 • Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.

** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış
 • Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (İlan tarihinden itibaren olmak kaydıyla tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).
 • 06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu
 • Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir).

 

DESTEK PERSONELİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu
 • Temizlik, bahçe, ağaç, çim bakım, eşya ve evrak taşıma gibi hizmetleri yerine

 

GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

 

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
 • 04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

 

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar” belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir.
 • Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir.
 • Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
 
 Başvuru Tarihi:
Başvuru Başlangıç:   12.01.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş     : 26.01.2022 (Mesai Bitimi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)grubu puan sıralamasına ( KPSS  puanlarının eşit  olması
 halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
 tanınır) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddüte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.
 
 
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.