Sağlık Bakanlığı ÖSYM İle 31 Bin 183 Personel Alacak / Kpss 2022/11 Tercih Kılavuzu

Sağlık Bakanlığı ÖSYM İle 31 Bin 183 Personel Alacak / Kpss 2022/11 Tercih Kılavuzu
Yayınlama: 05.12.2022
2.017
A+
A-

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı merkezi alım ile 31 Bin 183 personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu Kadrosu:

Sağlık Bakanlığı lise mezunu toplamda 1605 Sağlık personeli ve 483 sözleşmeli personel olmak üzere 2088 personel alımı yapılacak. Buna göre,

 • 483 Hemşire,
 • 1117 Sağlık Teknisyeni ( 79 Anestezi Teknisyeni, 15 Çevre Sağlığı, 520 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 69 Laboratuvar ve 89 Röntgen teknisyeni )

 

Ön Lisans Mezunu Kadrosu:

Ön Lisans mezunu 20582 Sağlık personeli alınacak.

Sağlık Teknikeri (23  Adli Tıp Sağlık Teknikeri, 304 Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, 147 Ameliyat Teknikeri, 460 Anestezi, 83 Çevre Sağlığı, 98 Diş Teknikeri, 126 Diyaliz Teknikeri, 196 Eczane Teknikeri, 490 Evde Bakım Teknikeri, 177 Fizik Tedavi Teknikeri, 1098 İlk ve Acil Yardım Teknikeri, 49 İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri, 421 Laboratuvar, 114 Odyometri Teknikeri, 20 Optisyen, 129 Ortopedi Teknikeri, 20 Podolog Teknikeri,27 Radyoterapi, 499 Röntgen, 15537 Tıbbi Sağlık Sekreteri, 400 Yaşlı Bakım Teknikeri )

 

Lisans Mezunu Kadrosu:

7813 Sağlık Personeli ve 700 Sözleşmei personel olmak üzere toplamda 8513 personel alımı yapılacak.

Sağlık Personeli alımı kontenjanları:

 • 27 Biyolog,
 • 98 Çocuk Gelişimcisi,
 • 41 Dil ve Konuşma Terapisti,
 • 245 Ebe,
 • 490 Fizyoterapist,
 • 4998 Hemşire,
 • 28 İş ve Uğraşı Terapisti,
 • 25 Odyolog,
 • 25 Perfüzyonist,
 • 245 Psikolog,
 • 32 Sağlık Fizikçisi
 • 89 Sosyal Çalışmacı,

Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjanları:

 • 400 Büro Personeli,
 • 38 İstatisitkçi,
 • 70 Bilgisayar Mühendisi,
 • 116 Biyomedikal Mühendisi,
 • 15 Çevre Mühendisi,
 • 10 Elektrik Elektronik Mühendisi,
 • 24 Endüstri Mühendisi,
 • 27 İnşaat Mühendisi

 

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022 Tercih Kılavuzu Resmi Gazete Duyurusu:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
31.183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli
personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli
olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı
ekte gösterilmiştir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel
pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022 KPSS Lisans, ön lisans
düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar
için 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 30 Kasım 2022 – 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih
kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası
ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen
veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp
fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen
istisnalar kapsamına girmeyenler, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih
etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından
yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite
hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli
pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
2
İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar
kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm:“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b)
veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir
yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Sağlık Bakanlığı Ösym KPSS 2022 Tercih Kılavuzu Yayınladı

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar (osym.gov.tr)

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

Duyuru Başlama Tarihi : 30/11/2022
Son Başvuru Tarihi : 05/12/2022

Tercihler sadece ÖSYM AİS sistemi üzerinden Elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda tercih yapacak adayların 30 TL ücreti ÖSYM anlaşmalı Bankalara yatırmaları gereklidir. Aksi takdirde geçersiz olacaktır.

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.