İş İlanları Eğitim Genel SonDakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 54 Akademisyen Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 54 Akademisyen Alacak Sağlık Bilimler Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 54 akademisyen personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro..

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 54 Akademisyen Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 54 Akademisyen Alacak

Sağlık Bilimler Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 54 akademisyen personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Akademisyen Alımı ;

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kronik lenfositik lösemisi olan hastalarda otoimmünite ile ilişkili CD25 antijeninin ekspresyonu
konusunda çalışması olmak.
2 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik ortopedik tümör cerrahisinin ağrı kontrolünde periferik sinir bloğu konusunda çalışması olmak.
3 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında mezenkimal kök hücre transfüzyonunun olası yararlı etkileri konusunda çalışması olmak.
4 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda alerjik hastalıkların etyolojisinde hijyenik faktörlerin rolü konusunda çalışması olmak.
5 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Düşük doğum ağırlıklı erken doğanlarda göbek kordonu ayırma zamanı ve etkileyen faktörler
konusunda çalışması olmak.
6 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yüksek enerjili patlayıcı cihazlarla ilişkili kulak ve kulak çevresi yaralanmalarının retrospektif analizleri
konusunda çalışması olmak.
7 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olmak. Plastik ve el cerrahisinde antiseptik kullanımının değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
8 Ankara SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Real-time PCR kullanarak donörlerin plazma örneklerinde HBV DNA deteksiyonu
konusunda çalışması olmak.
9 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Fetal nöral tüp defekti olan gebelerde oksidatif ve antioksidatif belirteçler
konusunda çalışması olmak.
10 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Gastroenterolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Çocuklarda fonksiyonel dispepsi üzerine Helicobacter pylori eradikasyonunun etkisi konusunda
çalışması olmak.
11 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İnmesi olan hastalarda nokturnal hipoksi ve fonksiyonel
sonuçları konusunda çalışması olmak.
12 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Nefroloji Yan Dal uzmanı olmak. Periton diyalizi yapılan hastalarda trombosit agregasyonu üzerine eritropoezi uyaran ajanların etkisi
konusunda çalışması olmak.
13 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ortaöğrenim öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve aşı uygulaması konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri
konusunda çalışması olmak.
14 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Nötrofil/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin santral seröz korioretinopatideki önemi
konusunda çalışması olmak.
15 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuk obezlerde korneanın biyomekanik
özellikleri konusunda çalışması olmak
16 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi Onkoloji Yan Dal uzmanı olup Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akut pankreatiti olan hastalarda Ranson Skoru ile eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki konusunda çalışması
olmak.
17 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doçent 1 Adli Tıp alanında Doçent unvanına
sahip olmak. Savaş sırasındaki sivil ölümlerle ilgili çalışması olmak.
18 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 Kanal tedavisi sonrası dişte periapikal lezyon boyutunun fraktal değişimi üzerine tip 2 diyabetin etkisi
konusunda çalışması olmak.
19 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 Ergoterapi alanında Doktora yapmış olmak.
20 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Odyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Türkçe ses handikap endeksi ile Türkçe ses ile ilişkili yaşam kalitesi skalası arasındaki ilişki konusunda
çalışması olmak.
21 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Odyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Okul çağı çocuklarında statik ve dinamik denge üzerine edinsel kognitif ve motor işlevlerin etkileri
konusunda çalışması olmak
22 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Odyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Sağlıklı kişilerde fonksiyonel baş itme testi ile yaş arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
23 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 Halk Sağlığı alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ulusal immünizasyon programları sırasında rapor edilen olumsuz etkilerin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
24 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi alanında Doktora yapmış olmak. Tutuk ve akıcı afazili bireylerin kelimeleri anlama becerileri ve tepki süreleri
konusunda çalışması olmak.
25 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi alanında Doktora yapmış olmak.
Kadınlarda akustik ve elektroglottografik parametrelerin incelenmesi konusunda çalışması
olmak.
26 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak. Elin fonksiyonelliği ile sıkma güçleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
27 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 Ergoterapi alanında Doktora yapmış olmak.
28 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora yapmış olmak. Tinnitus ile sağlık kurumuna başvuran hastaya yaklaşım konusunda çalışması olmak.
29 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Odyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Video baş itme testi ile semisürküler kanal fonksiyonunun normatif değerleri konusunda
çalışması olmak.
30 Hamidiye Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Odyoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Odyoloji alanında Doktora yapmış
olmak.
31 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Deneysel yara modelinde parietinin etkisi konusunda çalışması olmak.
32 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Gastrik ülserin önlenmesi ile ilgili deneysel çalışması
olmak.
33 Hamidiye Uluslararası Tıp
Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Histoloji ve Embriyoloji alanıda Tıpta Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak.
34 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Çocukluk çağı travmalarının affetme üzerindeki rolü
konusunda çalışması olmak.
35 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji Doçent 1 Uygulamalı Psikoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple skleroz hastalarında bilişsel bozulma
konusunda çalışması olmak.
36 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tip 2 diyabeti olan obezlerde Cushing Sendromunun izlenmesi konusunda
çalışması olmak.
37 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Prolaktinomalı hastalarda dopamin agonisti ile ilişkili impuls kontrol bozuklukları konusunda
çalışması olmak.
38 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda koroidal kalınlığın değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
39 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında podosit yaralanması konusunda çalışması
olmak.
40 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Ergenlik dönemindeki çocuklarda
Vitamin D seviyeleri konusunda çalışması olmak.
41 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sağ atrial apendaj dokusundan yapılan pulmoner kapak tekniğinin erken sonuçları üzerine çalışması olmak.
42 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Mitral kapak replasmanı sonrası fonksiyonel triküspit geri kaçağının uzun süreli
prognozu konusunda çalışması olmak.
43 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sol atrial redüksiyon ve ablasyon işlemleri ile birlikte robotik mitral kapak cerrahisi konusunda çalışması olmak.
44 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Polio sonrası yorgunluk şiddetinin psikometrik özelikleri konusunda çalışması olmak.
45 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Crohn hastalığında bozulmuş retrobulbar kan akımı ve artmış karotit intima media kalınlığı konusunda çalışması olmak.
46 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Hipogonadotropik hipogonadizmi olan
kadınlarda IVF başarısını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
47 Konya Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Anevrizmal subaraknoid kanamada vazospazmın tahmin edilmesinde prolaktin düzeyinin önemi konusunda çalışması olmak.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim
Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili
kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan “CV, Resim, Kimlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı belge olacak), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik
Belgesi” belgelerini eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.
3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi
halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
6- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
7- Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) doktor öğretim üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca;
diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili akademik birimlerce yürütülecektir.NOT:
1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 31.12.2021
  • Başvurular 14/01/2022 tarihinde sona erecektir.

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL