Sakarya Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Sakarya Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 08.06.2021
25
A+
A-

Sakarya Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 41 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doktora ve doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak. Okul dışı öğrenme, kavram gelişimi ve bilim tarihi öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doktora ve doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak. Fen eğitiminde modeller, biyolojik ritim, çevre okuryazarlığı ve üstün yetenekliler ile ilgili çalışmaları
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doktora ve doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olmak. Uyarlanabilir öğrenme ortamları, dijital okuryazarlık, otantik çoklu ortam, algılanan öğrenme, dijital vatandaşlık ile ilgili çalışmaları
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doktora ve doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanından almış olmak. Sosyal duygusal öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kavramları, karşılaştırmalı öğretim programları, program değerlendirme model ve yaklaşımları
üzerinde çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Doktora ve doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi karşılaştırmalı eğitim denetimi ve eğitim örgütlerinde kaos yönetimi ile
ilgili çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Tatlısu alg taksonomisi ve ekolojisi üzerine çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Tarım Coğrafyası ve Yerleşme Coğrafyası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Kuantum Kodlama üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Kimya alanından almış olmak. Biyoalınabilirlik ve manyetik adsorbanların hazırlanması ile boyar madde giderimi konularında çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Kimya alanından almış olmak ve biyotransformasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Fizik alanından almış olmak. Metal komplekslerinin yapısal, spektroskopik, optik ve enzim aktivite özellikleri üzerine deneysel ve kuramsal çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Fizik alanından almış olmak, teorik nükleer dipol geçişleri ve çevresel radyoaktivite konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Superiletkenlik üzerine teorik çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Aile ve Göç Sosyolojisi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Kent ve Gençlik Sosyolojisi Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Eski Türk tıp metinleri ile bitki ve kişi adları konusunda çalışmaları bulunmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Edebiyat Sosyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak. Osmanlı şehir ve ticaret tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Yüksek lisansını Sosyal Hizmet alanında, Doktorasını Sosyoloji veya Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak. Engellilik, Sağlık, Kadın Sorunları, Bağımlılık ve Şiddet konularında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Tefsir Tarihi ve Kur’an-ı Kerimi anlama üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Felsefe ve Din bilimleri alanından almış olmak. Çağdaş sosyoloji teorileri ve Postmodernizm alanlarında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Pazarlamada etik, aldatıcı reklam ve tüketicinin korunması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 1 1 DOÇENT
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Çevre mikrobiyolojisi, bakteriler ve su kalitesinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Arıtma çamurlarındaki ağır metallerin giderimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak,
Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Güç Elektroniği Endüstriyel Uygulamaları alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak,
Yapay Zeka ve Vücut kompozisyonun belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Isı Transferi konularında çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Malzemelerin Mekanik Davranışları konularında çalışmış
olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Titreşim konularında çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
EBELİK ANABİLİM DALI
1 3 DR. ÖĞR. ÜYESİ Doktorasını Ebelik Anabilim Dalında yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanından almış olmak. Metropolitan yönetimler konusunda çalışmaları bulunmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Siyaset felsefesi ve sosyal sermaye ilişkisi, karşılaştırmalı siyaset bilimi ve İslam’da siyasal düşünce alanlarında çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanından almış olmak. Jeopolitik, küreselleşme, siyasal kültür ve toplumsallaşma konularında çalışmaları bulunmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanından almış olmak. Türk siyasal hayatı, karşılaştırmalı hükümet sistemleri ve güvenlik siyaseti ve demokratikleşme
konularında çalışmaları bulunmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
İŞ HUKUKU ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. İş Hukuku ve İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon konusunda tecrübeli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ORTAPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Omurga cerrahisi alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEK HUKUK BÖLÜMÜ
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Ticaret Hukuku alanında almış olmak. Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Bankacılık Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Müzik alanından almış olmak. Türk müziği tarihi ve ud sazı üzerine çalışmaları bulunmak.
 

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1-Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2-Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
4-Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
5-Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
6-Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7-Başvurular on-line olarak “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr” web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 07 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 21 Haziran 2021

  • İlanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür

 
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.