Savunma Sanayi Başkanlığı İşkur Üzerinden Güvenlik Görevlisi Alacak

Savunma Sanayi Başkanlığı İşkur Üzerinden Güvenlik Görevlisi Alacak
Yayınlama: 05.04.2022
16
A+
A-

Savunma Sanayi Başkanlığı İşkur Üzerinden Güvenlik Görevlisi Alacak

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada birimlerine 10 güvenlik görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Meslek Kolu Öğrenim Durumu Sayısı Alım Yöntemi
Koruma ve Güvenlik
Görevlisi (silahlı)
En az ön lisans mezunu 10 Kura ve Sözlü Sınav

      BAŞVURU ŞARTLARI

1.         2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2.         Son başvuru tarihi itibari ile 21 (yirmibir) yaşını doldurmuş ve 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak,
3.         Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
4.       26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a)         Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
b)         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
c)         Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
5.         Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
6.         Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7.         En az ön lisans, tercihen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,
8.         İlk başvuru tarihinden önce Ankara il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
9.         Kadınlarda en az 1.65 cm, erkeklerde en az 1.75 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla olmamak (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliğinden istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
10.       Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
11.       Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu
olmamak,
12.       5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
13.       Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.
 
 

 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  KURA TARİHİ VE YERİ
Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022 tarihinde (www.ssb.gov.tr) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.