Şehitkamil Belediyesi 38 Zabıta Memuru Alacak

Şehitkamil Belediyesi 38 Zabıta Memuru Alacak
Yayınlama: 25.08.2023
Düzenleme: 25.08.2023 11:28
1.129
A+
A-

Şehitkamil Belediyesi bünyesine kazandırılmak üzere 38 Zabıta Memuru alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Son Kamu Haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Başvuru Kontenjan Dağılımı Nedir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma
suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
(1 adet),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1
adet),
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından
getirilecek sürücü belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Şehitkamil Belediyesi memur alımı başvurusunda bulunacak olan adaylar öncelikle belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular sadece şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos – 1 Eylül 2023

Başvuru Adresi: Şehitkamil Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Aydınlar Mh. 03065 nolu cd. No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.