Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Alımı Başvurusu

Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Alımı Başvurusu
Yayınlama: 18.06.2020
46
A+
A-

Selçuklu Belediyesi zabta alımı başvurusu ve şartlarını resmi sitesinde paylaştı işte zabıta alımı şartları ve kaç tane personel alınacağı detayları haberimizde
Toplam olarak 25 zabıta memuru alımına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel koşullar :
 
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI KPSS ,MEZUNİYETE GÖRE SAYI DAĞILIMI
Selçuklu Belediyesi bünyesine yapılacak zabıta memuru alımında mezuniyet, KPSS ve kişi dağılımı tablosu şu şekildedir;

S.No 
Kadro Unvanı
 
Sınıfı
 
Derecesi
 
Adedi
 
Niteliği
 
Cinsiyeti
KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
 
1
 
Zabıta Memuru
 
GİH
 
9
 
10
 
Herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 
Erkek/ Kadın
KPSSP3 
70
 
4
 
Zabıta Memuru
 
GİH
 
10
 
15
 
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 
Erkek/ Kadın
KPSS P93 
70

 
GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. 4 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru formu, başvuru sırasında belediyeden temin edilecek.
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte  19 Haziran Cuma gününe kadar Belediye Zabıta Müdürlüğüne şahsen gitmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15/06/2020’den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Selçuklu Belediyesi ayrıntılı linki burdan bakabilirsiniz;
https://www.selcuklu.bel.tr/haberler/duyurular/86/selcuklu-belediye-baskanligina-zabita-memuru-alim-ilani.html
 
Orman Genel Müdürlüğü İşkur Üzerinden 390 geçici işçi alımı olacak;
https://www.sonkamuhaber.com/is-ilanlari/orman-genel-mudurlugu-iskur-uzerinden-390-gecici-isci-alacak/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.