Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Üyesi Alacak

Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 13.01.2022
264
A+
A-

Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Üyesi Alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere araştırma ve öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Siirt Üniversitesi ;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.
İLAN
NO
BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAMÖĞRETIM
GÖREVLİSİ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
DERECEYAB.
DİL
ALESAÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT FAK.
2021-1Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Halk Edebiyatı165070Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Türk halk edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
GÜZ. SANT. VE TAS. FAKÜLTESİ
2021-2Mimarlik / Bina Bilgisi145070Kentsel tasarım veya bina bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAK.
2021-3Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri145070İlahiyat faültesi veya islami ilimler fakültesi lisans mezunu olup, din eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
REKTÖRLÜK
2021-4Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğünde çaliştirilmak üzere)165070Iktisat bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve İSO 9001 kalite yönetim sistemi, stratejik yönetimi ve entegre yönetim eğitim sertifikalarına sahip olmak.
2021-5Rektörlük (Kariyer Araştirma Planlanlama ve Uygulama Merkezinde çaliştirilmak üzere)165070Fakültelerin iktisat veya kamu yönetimi bölümü lisans mezunu olup, insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı veya bölgesel kalkınma iktisadı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
KURTALAN MYO
2021-6Sosyal Hizmet ve Danışmanlık / Sosyal Hizmetler1670Sosyal Hizmetler, sınıf öğretmenliği veya PDR bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK.
2021-7Elekt.-Elekt. Müh. / Elektrik Makineleri165070Elektrik-Elekt. Müh. Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
TEKNİK BİLİMLER MYO
2021-8Motorlu araçlar ve ulaştirma teknolojileri /
Rayli sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi
1670Elektrik- Elektronik Müh., Bilgisayar Müh. veya Mekatronik Müh. Lisans mezunu olup, Elektrik- Elektronik Müh veya Mekatronik Müh. alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
VETERİNERLİK FAK.
2021-9Klinik Bilimler / Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi145070Veterinerlik fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2021-10Bitki Koruma / Fitopatoloji155070Bitki Koruma bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyorn olmak.
2021-11Tarla Bitkileri / Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller155070Tarla Bitkileri bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2
– Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
4– Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
5– Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda İlgili Yönetmeliğin 6. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri uygulanır.
 ÖZEL ŞARTLAR
1
– Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
• Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır
• Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
2– Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;
• Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.
• Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
• Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1
– Başvurdukları Bölüm/Anbilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Form (https://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)
2– Özgeçmiş
3– Merkezi sınav (ALES) belgesi çıktısı
4– Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)
5– Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
6– İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.(e-Devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
7– İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
8– İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9– Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
10– Adli sicil kaydı.
11– Lisans transkripti Onaylı Sureti DİĞER AÇIKLAMALAR
1
– Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
2– Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3– İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4– Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6– Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 MUAFİYET
1
– Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2– Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 25.01.2022
Giriş Sınav Saati : 14:00
Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 27.01.2022
Başvuru Yeri : İlgili Birimler
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.siirt.edu.tr
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.