İş İlanları Genel Güncel SonDakika

Pamukkale Üniversitesi 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı olacak

253 Sözleşmeli sağlık alımı yapılacak Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapıyor. peki başvuru şartları neler hangi kadrolara alım olacak , toplam personel alımın detayları haberimizde.. 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli..

Pamukkale Üniversitesi 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı olacak

253 Sözleşmeli sağlık alımı yapılacak

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapıyor. peki başvuru şartları neler hangi kadrolara alım olacak , toplam personel alımın detayları haberimizde..

253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor üniversitenin resmi yazısında ; Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Nitelik Kod Unvanı KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranılan Nitelikler
HM01 HEMŞİRE* KPSS (P3) 164 Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
HM02 HEMŞİRE* KPSS (P94) 20 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
RT01 RÖNTGEN TEKNİSYENİ KPSS (P93) 10 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Programı Önlisans mezunu olmak.
DSG01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P93) 5 Ağız ve Diş Sağlığı Programı Önlisans mezunu olmak.
DSG02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P93) 2 Odyometri Programı Önlisans mezunu olmak.
DSG03 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P93) 1 Ortopedik Protez ve Ortez Programı Önlisans mezunu olmak.
DSG04 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P93) 4 Eczane Hizmetleri Programı Önlisans mezunu olmak.
DSG05 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak.
DSG06 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P3) 2 Perfüzyon Bölümü Lisans mezunu olmak.
ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 8 Anestezi Programı Önlisans mezunu olmak.
ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 3 Ameliyathane Hizmetleri Programı Önlisans mezunu olmak
ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 4 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak.
ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 4 Diyaliz Pogramı Önlisans mezunu olmak.
ST05 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 6 İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı Önlisans mezunu olmak.
ST06 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 3 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak.
ST07 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS (P93) 1 Nükleer Tıp Teknikerliği Programı Önlisans mezunu olmak.
PSG01 PSİKOLOG KPSS (P3) 1 Psikoloji Lisans mezunu olmak.
DYT01 DİYETİSYEN KPSS (P3) 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak.
LAB01 LABORANT KPSS (P93) 5 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programı mezunu olmak.
EC01 ECZACI** 4 Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.

 

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.
** Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı veya transkript) DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4b maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

II. ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı)
2- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri)

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitenin  www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 50 numaradan bilgi alınabilir.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL