İş İlanları Genel

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 TEKNİKER VE 70 TEKNİSYEN ALIMI OLACAK

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 TEKNİKER VE 70 TEKNİSYEN ALIMI OLACAK Teiaş Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamada birimlerine 31 tekniker ve 70 teknisyen toplam 101 personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına..

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 TEKNİKER VE 70 TEKNİSYEN ALIMI OLACAK

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 TEKNİKER VE 70 TEKNİSYEN ALIMI OLACAK

Teiaş Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamada birimlerine 31 tekniker ve 70 teknisyen toplam 101 personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATININ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI İÇİN YAPILACAK 101 ELEMAN ALIMI HAKKINDA

DUYURU

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir.

İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı işyeri, ili, unvanı, sayısı ve aranılan şartlar aşağıda belirtilmiş olup işgücü talebine başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 16.08.2021

tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekmektedir.

Başvurular adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adreslerine göre il düzeyinde karşılanacaktır.

Başvuru yapılacak kadrolar için istenilen öğrenim seviyesinden daha üst öğrenim seviyesinden mezun olan adaylar ile henüz mezun durumda olmayan adaylar Teknisyenler için noter huzurunda çekilecek kura çekimine dahil edilmecek, Teknikerler içinse mülakat sınavına davet edilmeyecektir. (Örn; Teknisyenlik için başvuru yapan bir aday Lisans ya da Önlisans mezunu olması veyahut henüz liseden mezun olmamış olması durumunda noter huzunda yapılacak olan çekilişe katılamayacaktır.)

BAŞVURU
Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16- 20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet

sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik

numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaktır

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR
ELEKTRİK TEKNİKERLERİ İÇİN:

1.Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans):

●  Elektrik

●  Elektrik ve Enerji

●  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım bölümlerinin birinden mezun olmak 2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. ) 4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

 

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların:

●  Elektrik veya

● Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinin birinden mezun olmak. 2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. ) 4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların:

●  Elektronik veya

● Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:

a-Görüntü ve Ses Sistemleri b-Haberleşme Sistemleri

c-Savunma Elektronik Sistemleri

d-Güvenlik Sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak. 2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. ) 4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
 TEKNİKERLER İÇİN:

 

 İŞKUR’a başvuru yapan adaylardan;

–  2020 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

–  Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

 

 TEKNİSYENLER İÇİN:

 

 İŞKUR’a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

–  Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

–  Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

 

TEKNİSYENLER İÇİN ÇEKİLECEK KURA İŞLEMLERİ İLE KURA SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Kura çekimi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:16 Bahçelievler/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı) adresinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

 

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) duyurulacaktır.

 

Yine kura sonucu belirlenen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Teknikerler için, İŞKUR tarafından Şirketimize bildirilen nihai listelerde yer alan adaylar ile Teknisyenler için noter huzurunda çekilen kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre sözlü sınav yapılacaktır.

 

Sözlü sınavda başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60’tır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler Şirketimiz internet sayfasında

(www.teias.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

 

Sınav sonucu başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar adayın isminin yer aldığı asıl kazanan liste ile aynı/yeterli sayıda yedek adayın isminin yer aldığı yedek kazanan listesi

Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili telefonda bilgi verilmeyecektir.

 

Kazanan ve yedek adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

 

ÜCRET VE DİĞER HAKLAR

Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

 

İşçilerimiz, işverence tahsis edilen vasıtalarla iş yerine götürülüp getirilmekte veya yol ücreti ödenmektedir.

 

 

 

ÇALIŞTIRILACAĞI İL

ALINACAK ELEKTRİK TEKNİKERİ SAYISI ALINACAK ELEKTRİK TEKNİSYENİ SAYISI ALINACAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ SAYISI
İstanbul 4 7 2
Çanakkale 3
İzmir 3 8
Manisa 2
Kocaeli 4 3
Uşak 4
Eskişehir 2
Afyon 2
Aksaray 4
Karaman 3
Amasya 6
Kırşehir 2
Şanlıurfa 3 2
Bingöl 4
Giresun 4 3
Diyarbakır 3
Bitlis 3
Mersin 4 2
Hatay 3
Antalya 3
Edirne 3
Aydın 2
Muğla 3
TOPLAM 31 66 4
GENEL TOPLAM 101

ilan kaynak adresi : https://www.teias.gov.tr/tr-TR/haberler/tasra-teskilatimizda-surekli-isci-kadrolari-icin-yapilacak-101-eleman-alimi-hakkinda

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 16.08.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL